Pokazowy zabieg chirurgiczny korekcji skoliozy dziecięcej z wykorzystaniem rosnących prętów magnetycznych przeprowadziła w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku profesor Annalise Noelle Larson z USA.

Profesor jest światowej sławy specjalistką ortopedii dziecięcej. Pracuje w wiodącym na świecie ośrodku chirurgii ortopedycznej Mayo Clinic w Rochester. Dyplom medyczny uzyskała na „University of Washington School of Medicine” w Seattle, natomiast staż w chirurgii ortopedycznej ukończyła w Mayo Clinic w Rochester. Ukończyła także Edwards Fellowship w zakresie ortopedii pediatrycznej i skoliozy w Texas Scottish Rite Hospital for Children w Dallas w Teksasie.

Po przeprowadzeniu operacji skoliozy u 10 letniej dziewczynki w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym prof. Larson wygłosiła w wypełnionej po brzegi Aula Magna UMB wykład dla lekarzy i studentów: „New Trends in Pediatric Surgery and Scoliosis Care in the US”.

Obszary o szczególnym znaczeniu dla Dr. Larson obejmują skoliozy, w tym wczesnodziecięce oraz pozostałe deformacje kręgosłupa, choroby okresu dziecięcego stawu biodrowego, mózgowe porażenie dziecięce i deformacje stopy. Aktywnie bierze udział w wielu badaniach klinicznych, w tym w MIMO Clinical Trial and Children’s Spine Registry.

Jak poinformował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dorobek kliniczny i naukowy prof. Annalise Noelle Larson uzyskał kilkanaście nagród najważniejszych organizacji zajmujących się ortopedią pediatryczną. Jest ona aktywnym członkiem ponad dwudziestu profesjonalnych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko pojętą chirurgią ortopedyczną oraz pełni funkcję recenzenta w 7 znamienitych naukowych czasopismach z dziedziny ortopedii. Kilkaset wystąpień na międzynarodowych kongresach i konferencjach, ponad 100 artykułów w recenzowanych naukowych czasopismach oraz współautorstwo w 7 podręcznikach odzwierciedlają niezwykłą aktywność Profesor Noelle Larson.

Profesor przyjechała do Białegostoku na zaproszenie Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku