Analiza pod kierunkiem ekspertów z Michigan State University wykazała, że małżonkowie z długim stażem, którzy nie są zadowoleni z małżeństwa, częściej chorują na serce niż osoby żyjące w udanych małżeństwach.

Problem dotyczy w szczególności kobiet. Eksperci przeanalizowali dane zebrane w ciągu 5 lat w ramach National Social Life, Health and Aging Project. Dotyczyły 1 tys. mężczyzn i kobiet żyjących w formalnych związkach.

Wiek uczestników wahał się pomiędzy 57 a 85 lat. Badani oceniali jakość swojego małżeństwa, byli też badani pod kątem: nadciśnienia tętniczego, przyspieszonej akcji serca, CRP, innych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Negatywna ocena małżeństwa związana była zwykle ze zbyt dużym krytycyzmem lub wymaganiami małżonka. Udane małżeństwo opierało się za to głównie na obopólnym poczuciu wsparcia i bezpieczeństwa.

Eksperci wykazali, że doświadczenia wyniesione z nieudanego małżeństwa silniej korelują z negatywnym wpływem na zdrowie małżonków (szczególnie kobiet) niż udane małżeństwo z pozytywnym wpływem na zdrowie. Ponadto ryzyko sercowe w złym małżeństwie rosło wraz z wiekiem małżonków. Jak tłumaczą autorzy, stres powoduje coraz intensywniejsze odpowiedzi układu krążenia , co w rezultacie sprzyja jego osłabieniu, a także obniżeniu funkcji immunologicznej wraz z rosnącym wiekiem.

Julia Krupińska. [Opublikowano dnia: 2014-11-26]. Chore serce – winny małżonek?. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/doniesienia/34552 [Pobrano dnia: 2014-12-09].