W oczach zmarłych ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba naukowcy wykryli wysoki poziom prionów.

Zespół prof. Christiny J. Sigurdson z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego wykrył wysoki poziom prionów w oczach 11 zmarłych (wszyscy z potwierdzonym sCJD). Odkrycie było możliwe dzięki nowej technice zwanej RT-QuiC (real-time quaking-induced conversion) opracowanej przez Byrona Caugheya, który był w stanie szybko i dokładnie wykryć priony CJD w tkankach i płynach.

Naukowcy przebadali oczy 11 osób z rozpoznaniem sCJD, pochodzących ze zbiorów University of California-San Francisco. Patologiczne priony zostały znalezione we wszystkich próbkach - rogówka, nerw wzrokowy, soczewka, twardówka, mięśnie poruszające gałką oczną - przy czym najwięcej było ich w siatkówce. Badania przeprowadzone na 6 próbkach kontrolnych bez zdiagnozowanego sCJD dały negatywne rezultaty.

- U prawie połowy pacjentów z sCJD rozwijają się zaburzenia wzrokowe. Wiemy też, że choroba może być nieświadomie transmitowana za pośrednictwem przeszczepów rogówki. Rozkład oraz poziom prionów w oku nie był jednak zbadany. Spróbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Nasze wyniki mają znaczenie zarówno dla szacowania ryzyka transmisji sCJD, jak i dla rozwoju narzędzi do diagnozowania chorób prionowych przed wystąpieniem objawów - powiedziała prof. Sigurdson.


Źródło: eurekalert.org