Należy wyodrębnić pododdziały psychogeriatryczne leczące osoby starsze z zaburzeniami poznawczymi i otępiennymi, apeluje Rzecznik Praw Pacjenta do prezesa NFZ. Podobną potrzebę wskazuje prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Lekarze zwracają uwagę, że leczenie w oddziałach ogólnopsychiatrycznych naraża starszych pacjentów na agresje młodszych podopiecznych, tymczasem podstawą ich terapii jest stworzenie środowiska, w którym czują się bezpiecznie. Poczucie lęku i zagrożenia wpływa na niemożność prowadzenia terapii, podobnie jak homogeniczność grupy.

Zdaniem prof. Tomasza Gabryelewicza, z-ca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego leczenie w takich oddziałach jest działaniem pozorowanym i powoduje różne zagrożenia dla starszych pacjentów. Jego zdaniem ta grupa pacjentów wymaga sprofilowanych oddziałów psychogeriatrycznych z interdyscyplinarną kadrą medyczną.

Obecnie te schorzenia leczone są w oddziałach psychiatrii i leczenia uzależnień, często w fatalnych warunkach.Źródło: www.termedia.pl