Depresja zwiększa zagrożenie chorobą Alzheimera

 

W mózgach osób starszych cierpiących na depresję odkłada się więcej złogów beta-amyloidów niż u ich rówieśników bez zaburzeń nastroju – informują naukowcy z Uniwersytetu w Monachium. Nadmierna ilość tych białek predysponuje do wystąpienia choroby Alzheimera.

Badaniem objęto 371 pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem funkcji poznawczych. Dzięki zastosowaniu metod obrazowania molekularnego stwierdzono, że amyloidy u osób z objawami depresyjnymi koncentrowały się głównie w rejonach kory przedczołowej oraz przedniej i tylnej części zakrętu obręczy.

- Kombinacja podwyższonego poziomu amyloidów oraz współwystępujących symptomów depresji stawia pacjenta w pozycji osoby charakteryzującej się wysokim ryzykiem szybkiego rozwoju choroby Alzheimera – wyjaśnia Axel Rominger, jeden z autorów badania.

Możliwości leczenia choroby Alzheimera są wciąż bardzo ograniczone, dlatego tak ważne jest zrozumienie czynników ryzyka, które mogą doprowadzić do wystąpienia choroby.


Źródło: www.medexpress.pl