14-15 kwietnia 2024r. Gdańsk

Konferencja "Dialogi pediatryczne" odbędzie sie w dniach 14-15 kwietnia 2024r. w Gdańsku. Kierownikiem naukowym jest dr hab. n. med. Ernest Kuchar.

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy pełni Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za udział w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne.

Podczas konferencji zaplanowano następujące sesje:

  • Od objawu do rozponania
  • Po co leczyć skoro możemy zapobiegać
  • Antybotykoterapia
  • Stany ostre w pediatrii

Szczegóły>> termedia.pl