15 kwietnia 2023r. On-line

XI Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK odbędzie się w formule online w dniu 15 kwietnia 2023 r. od godz. 09:00 do godz. 18:00. Dostęp do wykładów będzie całkowicie bezpłatny.

Tematem przewodnim Konferencji będą: Aktualne problemy w leczeniu chorych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej.

W trakcie Konferencji będą poruszane problemy dotyczące m. in. leczenia ostrej niewydolności serca i wstrząsu kardiogennego. Oddzielne sesje będą poświęcone postępowaniu z pacjentami w wieku powyżej 80 roku życia oraz etycznym i prawnym aspektom terapii u krytycznie chorych.W czasie trwania Konferencji będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio do Wykładowców i Przewodniczących Sesji.

Szczegóły >> aitk.pl