Badanie sugeruje, że ryzyko wystąpienia u dziecka objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) może być modulowane przez dietę matki w czasie ciąży. W badaniu przeanalizowano próbki osocza pępowinowego w celu ilościowego określenia poziomów kwasów omega-6 i omega-3, które docierają do płodu. Analiza wykazała, że wyższy stosunek omega-6: omega-3 wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia objawów ADHD w wieku siedmiu lat.

Omega-6 i omega-3 są długołańcuchowymi wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu i architekturze centralnego układu nerwowego, szczególnie w późniejszych stadiach ciąży. Te dwa kwasy tłuszczowe konkurują o włączenie do błon komórkowych i są uzyskiwane głównie poprzez dietę. Ponieważ omega-6 i omega-3 mają przeciwstawne funkcje fizjologiczne - ta pierwsza sprzyja systemowym stanom prozapalnym, podczas gdy druga sprzyja stanom przeciwzapalnym - ważne jest zrównoważone spożycie tych dwóch kwasów tłuszczowych. Poprzednie badania wykazały, że dzieci z objawami ADHD mają wyższy stosunek omega-6: omega-3.

Autorzy przeanalizowali dane 600 dzieci mieszkających w czterech regionach Hiszpanii, które uczestniczą w projekcie INMA. Przeanalizowali próbki osocza pępowinowego i dane z kwestionariuszy wypełnionych przez matki dzieci. Objawy ADHD oceniono za pomocą dwóch standardowych kwestionariuszy: pierwszy wypełniony przez nauczycieli dzieci w wieku czterech lat, a drugi przez rodziców w wieku siedmiu lat.

Wyniki pokazały, że w wieku siedmiu lat liczba objawów ADHD wzrosła o 13% na każdą jednostkę wzrostu stosunku omega-6: omega-3 w osoczu pępowinowym. W badaniu przeanalizowano liczbę objawów u dzieci, które spełniły kryteria diagnostyczne ADHD (minimum sześć objawów), a także u dzieci z mniejszą liczbą objawów ADHD. Stosunek dwóch kwasów tłuszczowych był związany z liczbą obecnych objawów ADHD.

„Nasze odkrycia są zgodne z wcześniejszymi badaniami, które ustaliły związek między stosunkiem omega-6: omega-3 u matek i różnymi wczesnymi wynikami neurorozwojowymi” – skomentował główny autor badania.

„Chociaż związek nie był istotny klinicznie, nasze odkrycia są ważne na poziomie całej populacji. Jeśli duża część populacji jest narażona na wysoki stosunek omega-6: omega-3, rozkład wyników oceny ADHD prawdopodobnie przesunie się w prawo, a przewaga ekstremalnych wartości wzrośnie, prowadząc do negatywnego wpływu na koszty opieki zdrowotnej i produktywność społeczności. Dostarczanie składników odżywczych na najwcześniejszych etapach życia jest niezbędne, ponieważ programuje strukturę i funkcje narządów, a to z kolei ma wpływ na zdrowie na każdym etapie życia. Mózg potrzebuje dużo czasu do rozwoju, dlatego jest szczególnie podatny na błędne programowanie, a zmiany tego rodzaju mogą prowadzić do zaburzeń neurorozwojowych. ”

Źródło: sciencedaily.com