Polskie Towarszystwo Okulistyczne poinformowało, że zgodnie z komunikatem wydanym przez Centrum Egzaminów Medycznych warunkiem uznania egzaminu europejskiego za równoważny z polskim jest zdany w tym roku egzamin EBO oraz złożenie do CEM następujących dokumentów:

1. Wniosek o uznanie egzaminu europejskiego za równoważny z egzaminem polskim (PES)

Wzór wniosku do Dyrektora CEM o uznanie egzaminu europejskiego za równoważny z PES >>>

2. Dyplom europejski - European Board Of Ophthalmology Diploma lub certyfikat zdania EBO

3. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Okulistycznego stwierdzający autentyczność dyplomu europejskiego.

Aby uzyskać Certyfikat Polskiego Towarzystwa Okulistycznego stwierdzający autentyczność dyplomu europejskiego, należy przesłać skan/kopię dyplomu europejskiego EBO:

  • drogą mailową na adres: pto@pto.com.pl
  • lub pocztą tradycyjną na adres sekretariatu PTO: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zostanie wydany na podstawie dostarczonego skanu dyplomu.

Dopiero po uzyskaniu certyfikatu PTO pakiet dokumentów należy przesłać do CEM.

Źródło: Polskie Towarszystwo Okulistyczne