Przebudowa oraz doposażenie sprzętowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu to łączny koszt 11 mln zł. 2 mln zł to wkład z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu działa od 30 lat. Zatrudnia 1,5 tys. osób, w tym ponad 300 lekarzy i ponad 600 pielęgniarek i położnych. Posiada 611 łóżek w 23 oddziałach stacjonarnych. Hospitalizuje rocznie ponad 42 tys. pacjentów. Świadczy kompleksowe usługi medyczne na II i III poziomie referencyjnym w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, a także diagnostyki i rehabilitacji. Zapewnia pacjentom szeroką profilaktykę, sprawne leczenie i przyjazną atmosferę, służącą przywracaniu, utrzymywaniu i zachowaniu zdrowia.

Ostatnie 20 lat działalności WSZ w Elblągu to czas jego niezwykle prężnego rozwoju. To ponad 100 mln zł pozyskanych na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, dotyczących rozbudowy szpitalnej infrastruktury, zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego, informatyzacji szpitala, profilaktyki i wielu innych działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług.

Wiele projektów placówki jest aktualnie w trakcie realizacji - związanych z rozwojem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Ginekologii i Położnictwa, Neonatologii czy dalszej informatyzacji.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego