Policjanci z Gdańska zatrzymali pięć osób, które miały brać udział w procederze organizowania certyfikatów poświadczających szczepienie przeciwko COVID-19. Jedną z nich jest pielęgniarką. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Jak ustalili gdańscy policjanci, zatrzymani powoływali się na wpływy w podmiocie leczniczym Szpitale Pomorskie sp. z o.o. w Gdańsku i odpłatnie pośredniczyli w uzyskaniu przez zainteresowane osoby Europejskiego Certyfikatu COVID 19, pomimo niezaszczepienia się.

W procederze uczestniczyła pielęgniarka zatrudniona w spółce Szpitale Pomorskie. W zamian za korzyści majątkowe w kwotach do 1200 złotych wystawiała poświadczające nieprawdę dokumenty o przeprowadzeniu szczepienia. Następnie wprowadzała dane do systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia, wprowadzając w błąd pracowników Centrum co do faktycznego przeprowadzenia szczepienia. Na tej podstawie następowało wystawienie Europejskiego Certyfikatu COVID 19.

Jak ustalono proceder ten trwał od maja 2021 roku.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Czynności z udziałem podejrzanych zostały przeprowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku 2 lutego 2022r.

Czterem podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstw płatnej protekcji, zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 8. Natomiast pielęgniarce zarzucił popełnienie przestępstwa o charakterze korupcyjnym, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 10.

Wobec trzech podejrzanych prokurator skierował do Sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. 3 lutego 2022 roku Sąd uwzględnił wszystkie wnioski, przy czym wobec dwóch podejrzanych warunkowo, do czas wpłacenia poręczenia majątkowego. Prokurator złożył sprzeciw.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku