Na polecenie Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 11 osób w tym 2 kobiety i 9 mężczyzn. Zatrzymane osoby wchodziły w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem dla zainteresowanych osób poświadczających nieprawdę „paszportów covidowych”.

Wśród zatrzymanych jest mężczyzna podejrzany o zorganizowanie przestępczego procederu, osoba podejrzana o wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego e–zdrowie oraz osoby wyszukujące klientów zainteresowanych uzyskaniem zaświadczeń o szczepieniach. Zatrzymano także osoby, które uzyskały poświadczające nieprawdę dokumenty.

W toku śledztwa prokuratorzy ustali, że członkowie grupy przestępczej wyszukiwali osoby niezaszczepione oferując im zaświadczenia potwierdzające zaszczepienie. Następnie wprowadzali dane „klienta” do systemu e–zdrowie. W wyniku wprowadzenia danych osobowych i potwierdzenia przeprowadzenia szczepienia przez uczestniczącego w przestępstwie pracownika punktu szczepień „klienci” uzyskiwali tzw. „paszporty covidowe” upoważniające np. do wjazdu do niektórych państw czy też zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny. Za taką usługę klient płacił od tysiąca do 1,5 tysiąca złotych. Część z tych kwot miała zostać przekazana pracownikowi punktu szczepień.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. płatnej protekcji i poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 230 § 1 kk, art. 228 § 3 kk, art. 271 par. 3 kk. Ponadto 8 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk, w tym jeden z mężczyzn usłyszał zarzut kierowania grupą kwalifikowany z art. 258 par. 3 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym organizującym i uczestniczącym w przestępczym procederze związanym uzyskiwaniem poświadczających nieprawdę dokumentów zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem wobec 5 zatrzymanych członków grupy przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem dla zainteresowanych osób poświadczających nieprawdę paszportów covidowych o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i uwzględnił wszystkie wnioski.

Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych w kwotach po 10 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.


Źródło: Prokuratura Krajowa
Fot. CBŚP