Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

W rozporządzeniu wyrazy „Pieczątka placówki opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „Nadruk lub pieczęć obejmujące nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON placówki opieki zdrowotnej”, a wyrazy „pieczątka lekarska” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz jego podpis”.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

Zobacz projekt