Minister zdrowia Marian Zembala wraz z wiceministrami i dyrektorami Departamentów wziął udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Była to długa, merytoryczna dyskusja poświęcona ważnym problemom obszaru ochrony zdrowia.

Podczas spotkania omówiono 14 z 21 zaplanowanych punktów. Dyskutowano m.in. na temat pakietu onkologicznego i propozycji zmian, jakie zdaniem NRL należałoby wprowadzić. Rozmowy dotyczyły także recept i wdrażania systemu elektronicznego ich wypisywania. Ważnym punktem obrad była kwestia kształcenia lekarzy, przede wszystkim rezydentur z geriatrii i interny. Minister Marian Zembala podkreślił, że w związku ze zmianą trendów demograficznych  w ostatnich latach niezbędna jest poprawa jakości i dostępności świadczeń geriatrycznych.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z uwagą wysłuchali sugestii środowiska lekarskiego na temat poruszanych zagadnień.

Po zakończeniu posiedzenia minister zdrowia i prezes NRL Maciej Hamankiewicz podsumowali obrady podczas spotkania prasowego. Obaj podkreślili, że jest to obiecujący początek współpracy nad rozwiązaniem najważniejszych problemów ochrony zdrowia w Polsce.


Źródło: mz.gov.pl