W zmniejszeniu kolejek i uzyskaniu szybszej pomocy dla pacjentów, którzy czekają na wizytę, może pomóc nowe narzędzie dostępne w Gabinecie drWidget. Dostawca oprogramowania do EDM wprowadza przedpłatę za wizytę.

Blokowanie terminów do lekarzy to poważny problem wielu placówek medycznych. Jak podaje portal internetowy Money.pl, aż 17 milionów pacjentów nie stawiło się w ubiegłym roku (2019 - przyp. red.) na zaplanowane operacje i umówione konsultacje u lekarzy. - To bardzo dużo. Zapewne w tym czasie mogłyby odbyć się inne wizyty lekarskie, gdyby pacjenci odpowiednio wcześniej poinformowali placówkę medyczną o rezygnacji z konsultacji - komentuje Piotr Miluski, project manager w LekSeek Polska.

Edukacja pacjentów to podstawa

Powyższe dane alarmują o potrzebie edukacji Polaków. Powinniśmy uświadamiać pacjentów, że nieodwołanie wizyty u lekarza czy też badania wiąże się z tym, że inne osoby nie uzyskają pomocy lub porady. - Zrozumiałe jest to, że są różne przyczyny losowe, które nie pozwalają przyjść do lekarza we wcześniej wskazanym terminie. Nieco trudniej zrozumieć brak informowania o tym fakcie, tym bardziej że trwa to chwilę. I co istotne, placówki oferują różne metody odwoływania konsultacji: mailowo, telefonicznie, SMS-owo - wyjaśnia Piotr Miluski. - W naszym przypadku pacjent może zrezygnować z wizyty za pomocą platformy medycznej MyDr, którą lekarz powinien zintegrować z programem do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Gabinetem drWidget - koontynuuje ekspert.

Taka informacja nie tylko skróciłaby czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza, ale także pozwoliłaby przychodni lepiej gospodarować czasem personelu medycznego. - Nierzadko konsultacje wiążą się z zaangażowaniem kilku osób, np. lekarza i pielęgniarki - zaznacza Piotr Miluski.

Wspieramy pacjentów i personel medyczny

W uporaniu się z problemem zapomnianych wizyt ma również pomóc nowa funkcjonalność dla użytkowników Gabinetu drWidget, czyli przedpłata za wizytę.

Placówka może skorzystać z tej usługi, ale nie musi. Jeśli jednak zdecyduje się na uruchomienie przedpłaty za wizytę, może to zrobić w zakładce MyDr, która znajduje się w panelu administracyjnym Gabinetu drWidget. Przy czym włączenie nowej usługi jest możliwe tylko w przypadku ośrodków, które zintegrowały Gabinet drWidget z MyDr. - Wielu lekarzy, pomimo wysyłanych SMS-ów o zbliżających się wizytach, nadal nie mogło sobie poradzić z pacjentami nieprzychodzącymi do przychodni. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie zmobilizuje Polaków do korzystania bądź odwoływania wizyt lekarskich. Tym samym zmniejszy straty finansowe przychodni wynikające z zaplanowanych, lecz niezrealizowanych konsultacji - mówi Piotr Miluski, project manager w LekSeek Polska. - Wierzymy, że takie działania skrócą czas oczekiwania pacjentów na wywiad i badania lekarskie. Jednocześnie, mamy nadzieję, że ograniczymy liczbę blokowanych terminów do specjalistów, do których czasami czeka się miesiącami - podsumowuje.

Pobierana zaliczka będzie odejmowana od kosztu wizyty w momencie jego rozliczenia. Szczegóły przedpłaty znajdują się w regulaminie Gabinetu drWidget.