Pierwszy w Polsce kardiologiczny zabieg interwencyjny – implantacja zestawu do regulacji przepływu na poziomie przedsionków (AFR–atrial flow regulator) odbył się 21 maja 2018 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. To wynik współpracy pomiędzy Kliniką Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed a Klinicznym Centrum Kardiologicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK).

Jak poinformował Gdański Uniwersytet Medyczny, zabieg przeprowadzono u 28-letniego pacjenta, u którego we wczesnym dzieciństwie wykonano zabieg korekcji złożonej wrodzonej wady serca i u którego rozwinęło się ciężkie nadciśnienie płucne. Za kwalifikację do zabiegu odpowiadała dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka, która wykonywała przezprzełykowe badanie echokardiograficzne w trakcie zabiegu. Badanie poprzedzone zostało pomiarami hemodynamicznymi (dr Grzegorz Żuk). Zabieg został przeprowadzony przez dr. hab. Roberta Sabiniewicza, prof. nadzw. GUMed oraz dr. Dariusza Ciećwierza. W zabiegu brali również udział dr hab. Joanna Kwiatkowska i dr hab. Marcin Fijałkowski, prof. nadzw. GUMed.

Implant zbudowany z nitinolowej plecionki umieszczany jest w przegrodzie międzyprzedsionkowej w miejscu wytworzonego wcześniej otworu. Celem zabiegu jest wytworzenie przecieku międzyprzedsionkowego i odbarczenie prawego przedsionka u pacjentów ze skrajną postacią nadciśnienia płucnego. Pierwsze tego typu urządzenie zostało wszczepione w USA w 2015 r. Implant znajduje się obecnie w fazie badań przedklinicznych. Pojedyncze jak do tej pory zabiegi na świecie wykonywano w wyjątkowych sytuacjach u pacjentów, u których wykorzystano wszelkie możliwości farmakologicznego leczenia nadciśnienia płucnego.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny