W dniach 14 – 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbywa się 19-ta edycja Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej (WCCI). Są one jedną z najważniejszych konferencji organizowanych w Warszawie pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Warsztaty gromadzą kardiologów, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów i specjalistów z całego świata. Multimedialne prezentacje, symultaniczne konferencje oraz interaktywne warsztaty praktyczne organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej odbywają się pod patronatem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA oraz Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Organizatorzy nie zapomnieli również o personelu średnim pracującym przy chorych leczonych w ośrodkach kardiologii interwencyjnej, organizując sympozja dydaktyczne dla pielęgniarek, techników radiologicznych jak i ratowników medycznych.

Program tegorocznych Warsztatów przewiduje dwa nurty sesji naukowych wspartych przekazami z sal zabiegowych. Pierwszy dotyczy rewaskularyzacji, a drugi tzw. Chorób strukturalnych serca.

Wiodącymi tematami związanymi pierwszym nurtem są:

  • Inwazyjne metody oceny zwężeń tętnic wieńcowych: IVUS, FFR, OCT
  • Przezskórna angioplastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej i wielonaczyniowej choroby wieńcowej
  • Przezskórne leczenie miażdżycy tetnic obwodowych oraz leczenie Ostrych zespołów wieńcowych.

Natomiast wśród tematów związanych drugim nurtem czyli z chorobami strukturalnymi serca znajdują się:

  • Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
  • Przezcewnikowe leczenie niedomykalności zastawki mitralnej oraz zamykanie uszka lewego przedsionka
 

Pierwsza edycja WCCI pod nazwą Zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie.


Źródło: wcci.pl