W końcu 2017 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,7 tys. przychodni oraz 5,1 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W 2017 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 320,2 mln porad – 285,7 mln lekarskich i 34,5 mln stomatologicznych.

Jak wynika z danych Głównego Urządu Statystycznego, w końcu 2017 r. działało 26,8 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z czego 21,7 tys. przychodni oraz 1,0 tys. praktyk lekarskich i 4,1 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła (o 0,4 tys.) liczba przychodni, natomiast zmniejszyła się liczba praktyk (o 0,2 tys.).

Najwięcej przychodni (3 028) zlokalizowanych było na terenie województwa mazowieckiego, a najmniej (546) działało w województwie opolskim. Najwięcej praktyk (663) realizujących świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zarejestrowano w województwie wielkopolskim, a najmniej (176) w łódzkim.

W 2017 r. w przychodniach i praktykach udzielono 285,7 mln porad lekarskich (wzrost o 1,1% w skali roku) i 34,5 mln porad stomatologicznych (podobnie jak w roku poprzednim). Spośród porad lekarskich 169,4 mln stanowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej (wzrost o 1,8% na przestrzeni roku), a 116,3 mln – porady w opiece specjalistycznej.

Pełen raport znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.


Źródło: GUS