W końcu 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,9 tys. przychodni oraz 4,8 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych.

W 2018 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 322,6 mln porad ­– 288,2 mln lekarskich i 34,4 mln stomatologicznych.

W końcu 2018 r. działało 26,7 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z czego 21,9 tys. przychodni[1] oraz 0,9 tys. praktyk lekarskich i 3,9 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przychodni wzrosła o 0,2 tys., natomiast liczba praktyk zmniejszyła się o 0,3 tys.

Pełen raport dostępny jest na stronie GUS