Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował o zabiegach strukturalnych przeprowadzonych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM z wykorzystaniem nowatorskiego systemu do holograficznej rzeczywistości rozszerzonej.

31 maja 2017 r. w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano po raz pierwszy zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej u pacjenta z ciasną stenozą aortalną z pomocą systemu do wzbogaconej rzeczywistości.

Zespół wykonujący procedurę (doc. Zenon Huczek, doc. Janusz Kochman, lek. Radosław Wilimski, dr Piotr Scisło i lek. Bartosz Rymuza) dzięki odpowiednio przygotowanemu badaniu angiotomografii komputerowej miał możliwość obejrzenia w okularach do wirtualnej rzeczywistości hologram przedstawiającego serca i naczynia pacjenta.

Technologia dostępna w systemie do wzbogaconej rzeczywistości pozwoliła zoptymalizować okres przygotowania okołozabiegowego (dobór odpowiedniej zastawki, ocena anatomii pacjenta, wybór miejsca dostępu) oraz stanowiła istotne ułatwienie w trakcie procedury, tym samym zwiększając jej bezpieczeństwa i skracając czas trwania.

4 lipca po raz pierwszy wykorzystano system do wzbogaconej rzeczywistości przy zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjenta z migotaniem przedsionków i przeciwwskazaniami do leczenia przeciwkrzepliwego.

Dzięki zastosowaniu hologramów zespół lekarzy (w składzie: doc. Janusz Kochman, doc. Zenon Huczek, dr Piotr Scisło i lek. Karol Zbroński) był w stanie precyzyjnie ocenić anatomię i morfologię lewego przedsionka oraz dobrać odpowiedni implant do okluzji uszka lewego przedsionka, a następnie w asyście systemu wykonać skuteczny zabieg. Odpowiednie obrazowanie i precyzyjne planowanie stanowi kluczową część każdej procedury strukturalnej w kardiologii inwazyjnej.

Zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej wykonywane są w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM od 2010 r. W tej kategorii też Klinika Kardiologii kierowana przez prof. Grzegorza Opolskiego znalazła się na pierwszym miejscu rankingu WPROST w 2016 r.

Carnalife® to nowatorski produkt polskiej firmy MedApp. System skierowany jest do pacjentów, lekarzy i placówek medycznych i znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. Współpraca pomiędzy I Katedrą i Kliniką Kardiologii oraz firmą MedApp to przykład wspierania innowacyjności i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w medycynie promowany przez WUM.


Źródło: WUM