8-10 lipca 2020r. Konferencja On-line

Organizatorzy zapraszają do udziału w e-konferencji, która w całości poświęcona jest zdefiniowaniu miejsca opieki paliatywnej w systemie opieki zdrowotnej.

Wykłady i dyskusje toczyć się będą wokół korelacji opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zaproszeni eksperci omówią wytyczne WHO z 2019 roku dotyczące leczenia bólu nowotworowego oraz zapewnienia zrównoważonej polityki w zakresie dostępu i bezpiecznego stosowania leków kontrolowanych.

Poruszone zostaną kwestie związane z dusznością u chorych w opiece paliatywnej w kontekście epidemii SARS-CoV-2 oraz nowych opcji terapeutycznych. Zaplanowano również zagadnienia dotyczące znaczenia klinicznego oceny bólu oraz wyczerpany zostanie temat bólu neuropatycznego.

Na spotkanie online pod naukowym przewodnictwem dr hab. n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz dr n. med. Tomasza Dzierżanowskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zapraszamy zarządzających jednostkami opieki paliatywnej, lekarzy, pielęgniarki oraz inne osoby, które na co dzień opiekują się pacjentami chorującymi na postępujące choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli w pełni partycypować w wydarzeniu, zadawać pytania prelegentom oraz zwiedzać stoiska partnerów.

Szczegóły>> termedia.pl