Według badań opublikowanych w ogólnodostępnym czasopiśmie PLOS Pathogens autorstwa Anniki Keller i Adriano Aguzzi ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu i ich współpracowników, rozprzestrzenianie się prionów w mózgu nie następuje poprzez bezpośrednią transmisję przez barierę krew-mózg. Jak zauważają autorzy, wgląd w to, jak priony przedostają się do mózgu, może prowadzić do opracowania skutecznych strategii zapobiegania neurodegeneracji, nawet w przypadku infekcji toczącej się poza układem nerwowym.

Choroby prionowe, czyli tzw. pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSEs = Transmissible spongiform encephalopathies) to nieuleczalne choroby mózgu spowodowane modyfikacją białka prionowego. Priony mogą być przenoszone przez zanieczyszczoną żywność, narzędzia chirurgiczne i krew. Transmisja prionów spowodowała epidemię kuru u ludzi i chorobę BSE (Bovine spongiform encephalopathy = gąbczasta encefalopatia bydła) u bydła, co z kolei spowodowało rozwój wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba u ludzi. Ponadto wstrzyknięcie hormonów skażonych prionem doprowadziło do setek przypadków zachorowań na TSE. Aby opracować leki zapobiegające rozprzestrzenianiu się prionów w mózgu po ekspozycji na skażoną żywność lub procedury medyczne, konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób priony przemieszczają się z miejsca bariery do wnętrza mózgu.

W nowym badaniu naukowcy sprawdzili, czy priony krążące we krwi mogą dostać się do mózgu przez naczynia krwionośne. Aby to zrobić, wykorzystali genetycznie zmodyfikowane myszy z wysoce przepuszczalną barierą krew-mózg, czyli siecią naczyń krwionośnych i otaczających tkanek, która składa się z ściśle ulokowanych komórek i pomaga zatrzymać szkodliwe substancje przed tkanką mózgową. Zarówno genetycznie zmodyfikowane myszy, jak i te, które nie podlegały modyfikacji osiągnęły podobną przeżywalność po zakażeniu prionami. Te zaskakujące wyniki sugerują, że przejście prionów przez barierę krew-mózg może nie być istotne dla rozwoju choroby. W połączeniu z wcześniejszymi odkryciami, nowe wyniki sugerują, że priony prawdopodobnie docierają do mózgu, przemieszczając się wzdłuż nerwów startując z innych części ciała, podobnie do Rabdowirusów i wirusów opryszczki.

"Badania nad myszami posiadającymi przepuszczalną barierę krew-mózg (BBB = blood - brain barrier) dodają do przypuszczeń sugestię, że priony rozprzestrzeniające się z obwodowych części ciała nie wstępują do mózgu poprzez bezpośrednie przejście przez tę barierę", dodaje dr Keller. "Oprócz ich znaczenia dla podstawowej wiedzy na temat neuroinwazji prionów, wyniki te mogą być istotne dla poszerzenia możliwości opracowania skutecznej profilaktyki po narażeniu na czynniki wywołujące choroby prionowe, która może z kolei zapobiegać neurodegeneracji nawet po wystąpieniu zakażenia zlokalizowanego poza układem nerwowym."

Źródło: sciencedaily.com