Naukowcy z Wirginii określają czas potrzebny na ochronne korzyści dla dziecka. Karmienie piersią przez co najmniej dwa miesiące powoduje zmniejszenie o połowę ryzyka wystąpienia zgonu niemowlęcia z powodu nagłej śmierci łóżeczkowej.

Poprzednie badania sugerują, że karmienie piersią wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia SIDS, głównej przyczyny śmierci niemowląt w wieku od 1 miesiąca do jednego roku życia, ale niniejsze opracowanie jest pierwszym, które określa czas potrzebny do zapewnienia tej ochrony. Naukowcy odkryli, że po dostosowaniu zmiennych mogących zniekształcać swoje wyniki, karmienie piersią przez co najmniej dwa miesiące wiązało się ze znacznym spadkiem ryzyka. Karmienie piersią przez mniej niż dwa miesiące nie przyniosło takich korzyści.

"Karmienie piersią przez zaledwie dwa miesiące zmniejsza ryzyko SIDS o prawie połowę, a im dłużej niemowlęta są karmione piersią, tym większa jest ochrona", tłumaczą naukowcy. Kolejnym ważnym stwierdzeniem z naszego badania jest to, że każda ilość karmienia piersią zmniejsza ryzyko SIDS - innymi słowy, zarówno częściowe jak i wyłączne karmienie piersią wydają się zapewniać takie same korzyści".

W celu określenia wpływu karmienia piersią na ryzyko SIDS, badacze przeanalizowali 2 259 przypadków SIDS i 6 894 niemowląt kontrolnych, u których nie wystąpił zgon. Badania wykazały spójność wyników pomimo różnych zachowań kulturowych w różnych krajach. Nie jest jasne, dlaczego karmienie piersią chroni przed SIDS, naukowcy wskazują jako możliwe czynniki takie jak korzyści immunologiczne i wzorce snu dla niemowląt związane z karmieniem piersią.

Na podstawie ich wyników naukowcy wzywają do "podejmowania wspólnych wysiłków" w celu zwiększenia wskaźników karmienia piersią na całym świecie. Dane z 2007 r. wykazały, że jedna czwarta dzieci w USA nigdy nie była karmiona piersią. Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła cel polegający na tym, że do 2025 roku więcej niż połowa niemowląt będzie karmiona piersią przez co najmniej sześć miesięcy.

Źródło: sciencedaily.com