Naukowcy z University of Edinburgh odkryli, że badanie mózgu rezonansem magnetycznym pozwala stosunkowo łatwo określić ryzyko niebezpiecznych skutków ubocznych stosowania Alteplazy.

Alteplaza (Actilyse), którą  stosuje się m.in w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu, może powodować poważne skutki uboczne w postaci krwotoku w mózgu.

Naukowcy z University of Edinburgh analizując przypadki ponad 3 tys. pacjentów odkryli, że do krwawienia najbardziej predysponuje jednoczesna obecność świeżego zakrzepu oraz starszych uszkodzeń tkanki mózgowej, które wystąpiły jeszcze przed udarem.

Te czynniki ryzyka można łatwo rozpoznać na podstawie obrazu z rezonansu magnetycznego.

Więcej:  pulsmedycyny.pl