Według metaanalizy opublikowanej w czasopiśmie Journal of the American Heart Association (JAHA) kobiety karmiące piersią rzadziej chorowały na choroby serca, udar mózgu lub zmarły z powodu chorób układu krążenia niż kobiety, które nie karmiły piersią.

Wydanie specjalne JAHA Spotlight on Pregnancy and Its Impact on Mother and Offspring Cardiovascular Health zawiera kilkanaście artykułów naukowych poświęconych różnym problemom sercowo-naczyniowym podczas ciąży u matki i dziecka.
Korzyści zdrowotne wynikające z karmienia piersią dla dzieci są dobrze znane. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wiąże się to z mniejszą liczbą infekcji dróg oddechowych i niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób zakaźnych wśród dzieci karmionych piersią. Karmienie piersią wiąże się również z korzyściami zdrowotnymi dla matki, w tym niższym ryzykiem cukrzycy typu 2, raka jajnika i raka piersi.

„Wcześniejsze badania dotyczyły związku między karmieniem piersią a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych u matki; jednak wyniki były niespójne w odniesieniu do siły tego związku, a w szczególności związku między różnymi długościami karmienia piersią a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Ważne było, aby systematycznie przeglądać dostępną literaturę i matematycznie połączyć wszystkie dowody na ten temat” – powiedział starszy autor Peter Willeit, profesor epidemiologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku, w Austrii.

Naukowcy dokonali przeglądu informacji o zdrowiu z ośmiu badań przeprowadzonych w latach 1986-2009 w Australii, Chinach, Norwegii, Japonii i USA oraz jednego badania międzynarodowego.

Przegląd obejmował dokumentację medyczną prawie 1,2 miliona kobiet (średnia wieku 25 przy pierwszym porodzie) i analizował związek między karmieniem piersią a indywidualnym ryzykiem sercowo-naczyniowym matki.

„Zbieraliśmy informacje, na przykład o tym, jak długo kobiety karmiły piersią w ciągu swojego życia, liczbę urodzeń, wiek przy pierwszym porodzie i czy kobiety miały zawał serca lub udar w późniejszym życiu, czy nie” – powiedziała pierwsza autorka Lena Tschiderer, doktor habilitowany na Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku.

W recenzji stwierdzono: 82% kobiet przyznało, że w pewnym momencie swojego życia karmiło piersią.

W porównaniu z kobietami, które nigdy nie karmiły piersią, kobiety, które zgłosiły karmienie piersią w ciągu swojego życia, miały o 11% mniejsze ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

W średnim okresie obserwacji wynoszącym 10 lat kobiety karmiące piersią w pewnym momencie życia były o 14% mniej narażone na chorobę wieńcową; 12% mniej podatne na udary; a o 17% było mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z powodu chorób układu krążenia.

Kobiety, które karmiły piersią przez 12 miesięcy lub dłużej w ciągu swojego życia, wydawały się mniej narażone na rozwój chorób układu krążenia niż kobiety, które nie karmiły piersią.

Nie było znaczących różnic w ryzyku chorób sercowo-naczyniowych wśród kobiet w różnym wieku lub w zależności od liczby ciąż.

Pomimo zaleceń organizacji, w tym WHO i Amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), które zalecają karmienie piersią wyłącznie przez co najmniej sześć miesięcy, tylko 1 na 4 niemowlę otrzymuje tylko mleko matki przez pierwsze sześć miesięcy miesiące życia. Według CDC czarne niemowlęta w USA rzadziej niż białe są karmione piersią przez dowolny czas.

„Ważne jest, aby kobiety były świadome korzyści płynących z karmienia piersią dla zdrowia ich dzieci, a także dla własnego zdrowia” – powiedział Willeit. „Ponadto odkrycia z wysokiej jakości badań przeprowadzonych na całym świecie podkreślają potrzebę zachęcania i wspierania karmienia piersią, takich jak środowisko pracy przyjazne karmieniu piersią oraz edukacja i programy karmienia piersią dla rodzin przed i po porodzie”.

Stany Zjednoczone mają najwyższy wskaźnik śmiertelności matek wśród krajów rozwiniętych, a choroby układu krążenia są główną przyczyną, zgodnie z oświadczeniem dotyczącym polityki w zakresie zdrowia matek i ratowania matek z 2021 r., wydanym przez American Heart Association. W oświadczeniu, które przedstawia politykę publiczną, która odnosi się do rasowych i etnicznych różnic w zdrowiu matek, zauważono, że można zapobiec 2 z 3 zgonów w czasie ciąży.

„Chociaż korzyści płynące z karmienia piersią dla niemowląt i dzieci są dobrze ugruntowane, matki powinny być dalej zachęcane do karmienia piersią, wiedząc, że poprawiają one zdrowie swojego dziecka, a także poprawiają własne zdrowie” – powiedział dr Shelley Miyamoto, przewodniczący Rady Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. Całożyciowych Wrodzonych Wad Serca i Zdrowia Serca Młodych (Young Hearts) i dyrektor Programu Kardiomiopatii w Szpitalu Dziecięcym w Kolorado w Aurora. „Podnoszenie świadomości na temat wieloaspektowych korzyści karmienia piersią może być szczególnie pomocne dla tych matek, które debatują nad karmieniem piersią w porównaniu z karmieniem butelką.

„Szczególnie motywująca dla matki powinna być świadomość, że karmienie piersią zapewnia dziecku optymalne odżywianie, jednocześnie zmniejszając ryzyko chorób serca”.

Badania te sfinansował Austriacki Fundusz Naukowy.

Źródło: sciencedaily.com