Gdy kobiety zbliżają się do menopauzy, długość ich cyklu miesiączkowego często się wydłuża. Według nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Pittsburgh, czas tych zmian może dostarczyć wskazówek na temat ryzyka rozwoju choroby serca u danej osoby.

Opublikowane badanie charakteryzuje zmiany długości cyklu w okresie przechodzenia do menopauzy i wykazało, że kobiety, których cykl wydłużył się na dwa lata przed ostatnią miesiączką, miały lepsze wskaźniki zdrowia naczyń niż te, które miały stabilną długość cyklu podczas tego przejścia. W połączeniu z innymi cechami charakterystycznymi i środkami zdrowotnymi związanymi z menopauzą, zmiany długości cyklu mogą pomóc klinicystom przewidzieć, które pacjentki mogą być bardziej lub mniej narażone na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zalecić strategie zapobiegawcze.

„Choroba sercowo-naczyniowa jest zabójcą nr 1 wśród kobiet, a ryzyko znacznie wzrasta po średnim wieku, dlatego uważamy, że menopauza może przyczynić się do tej choroby” – powiedziała główna autorka dr Samar El Khoudary, profesor epidemiologii w Podyplomowej Szkole Zdrowia Publicznego Pitta. „Menopauza to nie tylko jedno kliknięcie. To wieloetapowe przejście, w którym kobiety doświadczają wielu zmian, które mogą zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zmiana długości cyklu, która jest powiązana z poziomem hormonów, jest prostym wskaźnikiem, który może powiedzieć, które kobiety są bardziej zagrożone."

Średni czas trwania cyklu miesiączkowego wynosi około 28 dni, ale może się to znacznie różnić u kobiet. Osoby z częstymi krótkimi cyklami przez więcej czasu mają wysokim poziom estrogenu w porównaniu z tymi, które mają mniej długich cykli, a ta zmienność poziomu hormonów może wyjaśniać, dlaczego długie i nieregularne cykle w latach reprodukcyjnych są powiązane z chorobami układu krążenia, rakiem piersi, osteoporozą i innymi schorzeniami .

El Khoudary i jej zespół zastanawiali się, czy zmiany długości cyklu podczas przejścia w menopauzę mogą również przewidywać przyszłe zdrowie układu krążenia. Aby odpowiedzieć na to pytanie, badacze przeanalizowali dane od 428 uczestników biorących udział w trwającym Study of Women's Health Across the Nation. W badaniu obserwowano kobiety w wieku od 45 do 52 lat w momencie rejestracji przez okres do 10 lat lub do okresu pomenopauzalnego. Naukowcy zebrali dane dotyczące cyklu miesiączkowego w okresie przechodzenia do menopauzy i ocenili ryzyko sercowo-naczyniowe po menopauzie, mierząc sztywność lub grubość tętnic.

Naukowcy odnotowali trzy różne trajektorie długości cyklu miesiączkowego podczas przejścia menopauzy. Około 62% uczestniczek miało stabilne cykle, które nie zmieniły się znacząco przed menopauzą, podczas gdy około 16% i 22% doświadczyło wczesnego lub późnego wzrostu, definiowanego jako wydłużenie cyklu odpowiednio o pięć lat lub dwa lata przed ich ostatnią miesiączką. .

W porównaniu do kobiet o stabilnych cyklach, te w grupie późnego wzrostu miały znacznie korzystniejsze pomiary twardości i grubości tętnic, co wskazuje na mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Kobiety w grupie wczesnego wzrostu miały najgorsze wskaźniki zdrowia tętnic.

„Te odkrycia są ważne, ponieważ pokazują, że nie możemy traktować kobiet jako jednej grupy: kobiety mają różne trajektorie cyklu miesiączkowego w okresie menopauzy, a ta trajektoria wydaje się być wskaźnikiem zdrowia naczyń” – powiedziała El Khoudary. „Te informacje uzupełniają zestaw narzędzi, który opracowujemy dla klinicystów, którzy opiekują się kobietami w wieku średnim, aby ocenić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i przybliżają nas do personalizacji strategii profilaktycznych”.

Naukowcy stawiają hipotezę, że trajektorie cyklu miesiączkowego podczas menopauzy odzwierciedlają poziom hormonów, co z kolei przyczynia się do zdrowia układu krążenia. W przyszłych pracach planują ocenić zmiany hormonalne, aby przetestować tę hipotezę.

Według El Khoudary nie jest jasne, dlaczego ryzyko chorób sercowo-naczyniowych było wyższe u uczestników ze stabilnymi cyklami w porównaniu z grupą o późnym wzroście. Chociaż badania sugerują, że wysoki poziom estrogenu może chronić serce u młodych kobiet z krótkimi cyklami, hormon ten może być mniej ochronny w starszym wieku.

El Khoudary chce również zbadać, czy wzorce cyklu miesiączkowego są powiązane z innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak tłuszcz brzuszny, który, jak stwierdziła wcześniej, wiąże się z ryzykiem chorób serca u kobiet w okresie menopauzy.

Źródło: sciencedaily.com