W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach otwarto liczący 25 łóżek oddział położniczy. Koszt inwestycji to 14 mln zł.

Oddział Położniczy w GCZD zlokalizowany jest na poziomie „O” szpitala. Zajmuje ok. 1700 m2. Liczy 10 sal dla pacjentek (z łazienkami) z 25 łóżkami. W skład oddziału wchodzi też m.in. blok operacyjny, sala obserwacyjne dla pacjentek, sala nadzoru nad noworodkami (system kamer), pokój pobrań i oddziałowa izba przyjęć.

Na nowym oddziale możliwe są wszystkie formy porodu – naturalne (w tym również wszystkie wertykalne oraz w wodzie) oraz poprzez cesarskie cięcie. Zabiegi wykonywane są na oddziałowym bloku operacyjnym, składającym się z dwóch sal. Blok operacyjny, podobnie jak cały oddział, wyposażony został w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny.

Pacjentki mogą skorzystać z wszystkich form znieczulenia okołoporodowego. Do ich dyspozycji przez całą dobę jest zespół anestezjologiczny. Wsparcia udzielą im też pracujące na oddziale dietetyczka i doradczynie laktacyjne. Pani mogą skorzystać też z pomocy pracującego w GCZD psychologa klinicznego.

Lekarzem kierującym Oddziałem Położniczym GCZD jest prof. Izabela Ulman-Włodarz. Z oddziałem współpracują najlepsi perinatolodzy i neonatolodzy w regionie.

Inwestycja kosztowała ok. 14 mln. Została sfinansowana ze środków własnych szpitala oraz bankowego kredytu inwestycyjnego. Kwota ta pokryła przebudowę i remont pomieszczeń szpitala, zakup urządzeń i aparatury oraz działania związane z przeniesieniem w obrębie szpitala kilkudziesięciu komórek organizacyjnych (w tym całkowite przeniesienie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej). Projekt „Centrum Perinatologii” realizowany był w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia jako wzmacniający kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem.


Źródło: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach