W ramach pilotażowego projektu, studenci katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) pomogą odszukać - wśród uczniów podstawówek dzieci wymagające m.in. leczenia wad postawy lub pomocy w walce z otyłością. Wczesna diagnoza pomoże w skutecznym leczeniu - przekonują pomysłodawcy akcji.

Zainaugurowany w Dniu Dziecka projekt to inicjatywa Akademickiego Centrum Medycznego (ACM), powołanego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. W środę placówka rozpoczęła działalność medyczną i profilaktyczną.

"Poprzez działanie nowopowstałego Akademickiego Centrum Medycznego, chcemy na wczesnym etapie diagnozować i walczyć ze schorzeniami, które nieleczone mają wpływ nie tylko na sprawność, ale i rozwój społeczny młodych ludzi" - wyjaśnił rektor katowickiej AWF prof. Grzegorz Juras.

Inicjatorzy przedsięwzięcia przywołują raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że aż 60 proc. uczniów szkół podstawowych zmaga się z zniekształceniami kręgosłupa oraz z wadami stóp lub kolan. Katowicki projekt ma uchronić najmłodszych przed zdrowotnymi i społecznymi skutkami wad podstawy i otyłości. Obejmie uczniów publicznych szkół podstawowych, szczególnie tych z młodszych klas.

Jak poinformował w środę prezes Akademickiego Centrum Medycznego katowickiej AWF Zbigniew Żołnierczyk, akcja będzie prowadzona przy udziale studentów AWF, którzy pójdą do szkół z testami przesiewowymi. "Testy podzielą dzieci na zdrowe, które później będą uczestniczyć w projekcie sportowym, oraz dzieci z wadami, które będą kierowane do utworzonych przez ACM poradni wad postawy" - wyjaśnił.

Prowadzone przez studentów badania pozwolą też na wyłonienie dzieci z otyłością oraz cukrzycą; kolejnym etapem będzie ich leczenie w specjalistycznych poradniach.

Przed rozpoczęciem testów studenci fizjoterapii przejdą szkolenia pozwalające im na ocenę w siatkach centylowych, czy poddane badaniu przesiewowemu dziecko mieści się w normach wagi i wzrostu. Siatki centylowe pokazują̨, jak dziecko rozwija się̨ na tle rówieśników, a także obrazują wartości statystyczne rozwoju dziecka dla płci i wieku. Jeśli wzrost lub waga dla dziecka danej płci w danym wieku wykracza poza normę - jest to sygnał alarmowy, że potrzebna jest konsultacja ze specjalistą.

"Dzieci z umiarkowanym ryzykiem wystąpienia wady postawy będą kierowane do ponownego badania po roku oraz otrzymają zalecenia fizjoprofilaktyczne. Natomiast dzieci z wysokim ryzykiem tego typu wady będą kierowane do szczegółowej diagnostyki oraz do lekarza, fizjoterapeuty i dietetyka" - powiedział Zbigniew Żołnierczyk.

Częścią programu, obok badań przesiewowych, konsultacji medycznych i rehabilitacji, będzie też edukacja promująca prawidłową postawę oraz zachęcająca do aktywności ruchowej. "Ważnym elementem będzie również tzw. fizjoprofilaktyka wśród nauczycieli, którzy w ramach przerw międzylekcyjnych będą prowadzili z dziećmi ćwiczenia oraz dbali o ergonomię pracy dziecka w szkole" - dodał prezes ACM.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia zamierzają uruchomić aplikację zachęcającą i mobilizującą najmłodszych do aktywności ruchowej. W pierwszym etapie program będzie prowadzony własnymi siłami przez Akademickie Centrum Medyczne i Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. W kolejnych etapach do współpracy będą zaproszone samorządy i Narodowy Fundusz Zdrowia.(PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl