Kardiochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wykonali, po raz pierwszy w historii regionu, zabieg wszczepienia zastawki biologicznej z CorMatrixu, czyli unikalnej macierzy zewnątrzkomórkowej. Takich operacji w całej Polsce zrealizowano dotychczas zaledwie kilkanaście. Lekarzy z Kielc wspierali w trakcie zabiegu specjaliści z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, którzy mają duże doświadczenie w tym zakresie.

Dr n. med. Edward Pietrzyk, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach informuje, że operację wykonano u 55-letniego pacjenta, z dysfunkcją zastawki trójdzielnej, w przebiegu zapalenie wsierdzia. Mimo wielotygodniowej antybiotykoterapii stan chorego pogarszał się, nasilały się objawy niewydolności krążenia, nie ustępowała gorączka.

- U takich pacjentów tradycyjne sposoby leczenia, czyli wymiana zainfekowanej zastawki na sztuczną bądź biologiczną, są powikłane dużym odsetkiem niepowodzeń, ze względu na lokalizację choroby, w związku z tym poszukuje się nowych metod – wyjaśnia Edward Pietrzyk.

Kardiochirurg dodaje, że materiał CorMatrix jest to unikalna macierz zewnątrzkomórkowa, uzyskiwana z podśluzówki jelita cienkiego świń. Z substancji tej tuż przed zabiegiem konstruuje się zastawkę, indywidualnie dla każdego chorego. Macierz ta stanowi jakby „rusztowanie”, które jest wykorzystane przez komórki pacjenta do odbudowy jego zastawki - także po pewnym czasie ta nowa jest makroskopowo nie do odróżnienia od naturalnej. – Podobnie było w przypadku naszego chorego, u którego w badaniach echokardiograficznych po operacji nie było widać różnicy między zdrową a wszczepioną zastawką – mówi doktor Pietrzyk

Dodaje, że po zabiegu stan kliniczny mężczyzny wyraźnie się poprawił. Jeśli wszystko będzie dobrze, w przyszłym tygodniu, kilkanaście dni po operacji, zostanie wypisany do domu.

Zabieg wykonany w lutym przez kardiochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przy wsparciu kolegów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, był 13 taką operacją w Polsce. Do 21 lutego zabiegów takich w kraju zrealizowano 14, z czego 7 u osób dorosłych.

Edward Pietrzyk opowiada, że plany zastosowania CorMatrixu w medycynie są bardzo rozległe. Substancja może służyć do: uzupełniania ubytków w sercu, do rekonstrukcji aorty, a są nawet przymiarki do tego, aby stworzyć z tego materiał zastępujący żyły pacjenta, przy pomostowaniu tętnic wieńcowych (bypassy).


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach