100 tys. zł otrzyma Koszalin na kontynuację miejskiego programu in vitro. Ze środków województwa zachodniopomorskiego skorzystają pary, które zdecydowały się na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

W piątek, 12 kwietnia 2024 roku w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie umowę wsparcia podpisał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i wiceprezydent miasta Przemysław Krzyżanowski.

Koszaliński samorząd jest drugim, który sięgnął po tegoroczną pomoc. W lutym 140 tys. zł. trafiło do Szczecina. Przekazanie wsparcia dla Koszalina było możliwe, gdyż samorząd ma pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – program polityki zdrowotnej w zakresie in vitro, dokonał wyboru realizatora programu oraz wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z pisemnym wnioskiem.

– In vitro to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia niepłodności Od siedmiu lat wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które chcą realizować tego rodzaju program dla swoich mieszkańców. Pomoc zostanie przekazana do Koszalina już po raz czwarty – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Kwota przyznana Miastu Koszalin, który posiada program in vitro na lata 2024-2026, umożliwi zrefundowanie każdej parze zakwalifikowanej do programu do dwóch prób procedury wspomaganej prokreacji do kwoty 10 tys. zł. W 2024 roku Miasto Koszalin zaplanowało na ten cel w sumie 200 tys. zł. Połowę w tej kwocie stanowi dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie umożliwi wykonanie. 20 procedur. W ubiegłych trzech latach Koszalin skorzystał z pomocy samorządu województwa w wysokości 150 tys. zł.

Urząd Marszałkowski przyznaje fundusze na procedury in vitro od 2018 roku. Dotąd przekazano na ten cel prawie 1,3 mln zł. Dofinansowanie przyznawano samorządom miejskim ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Nowogardu i Szczecinka. W latach 2022-2023 dofinansowano ponad 200 procedur.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego