W 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie otwarto Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka. Ośrodek oferuje pełną diagnostykę, w tym badanie dermatoskopowe lub wideodermatoskopowe, diagnostykę chirurgiczną z odpowiednim badaniem histopatologicznym i konsultacje wielospecjalistyczne.

Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka (CLNSC) to specjalistyczny ośrodek działający na terenie Polikliniki Szpitala, który powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory skóry, w tym na czerniaka. Skupia w jednym miejscu wykwalifikowany zespół dermatologów, zespół chirurgów onkologicznych doświadczony w diagnostyce i leczeniu czerniaka oraz innych nowotworów skóry, a także świetnie przygotowany zespół chirurgów plastycznych. Ponadto, ściśle współpracuje z onkologami klinicznymi i innymi specjalistami zajmującymi się leczeniem m. in. chorych na czerniaka w ramach konsylium onkologicznego i karty DILO.

Centrum służy pomocą pacjentom z podejrzeniem nowotworu skóry postawionym przez lekarzy innych specjalności, oferując pełną diagnostykę, w tym badanie dermatoskopowe lub wideodermatoskopowe, diagnostykę chirurgiczną z odpowiednim badaniem histopatologicznym i konsultacje wielospecjalistyczne.

Do centrum mogą także zgłaszać się chorzy z rozpoznaniem mikroskopowym postawionym w innym szpitalu, a także ci, u których choroba jest bardziej zaawansowana, np. z przerzutami do węzłów chłonnych czy przerzutami odległymi. Lekarze pracujący w Centrum pomogą odpowiednio zaplanować najlepsze w danym przypadku leczenie.

Pacjenci mogą rejestrować się do Centrum ze skierowaniem do Poradni Dermatologicznej lub Chirurgii Onkologicznej.


Źródło: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie