W Dolnośląskim Centrum Onkologii otwarto Oddział Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków – specjalistyczną jednostkę, która zajmie się leczeniem tych schorzeń.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego , na nowym oddziale są 24 łóżka, a personel medyczny to 4 specjalistów chirurgii onkologicznej, 1 chirurgii ogólnej, 21 pielęgniarek, koordynatorka procesu leczenia onkologicznego, 2 sekretarki medyczne i 9 salowych. W skład zespołu wchodzi również 3 onkologów klinicznych (chemioterapia), 2 radioterapeutów, 2 patomorfologów, radiolog i rehabilitant.

W Skin Cancer Unit prowadzone będą badania naukowe, kliniczne i zajęcia dydaktyczne dla studentów UM. Oddział będzie ściśle współpracować z Kliniką Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kierowaną przez prof. Piotra Rutkowskiego.

Skin Cancer Unit będzie się specjalizował w leczeniu pacjentów z mięsakami, czerniakami i rakami skóry. Jako drugi ośrodek w Polsce będzie dysponował aparatem do elektrochemioterapii czyli leczenia nieoperacyjnych przerzutów do skóry u chorych na czerniaka i raka piersi. Rocznie na Oddziale przewidywane jest wykonanie około 500 operacji i 1800 zabiegów ambulatoryjnych

Nowy oddział dysponuje również nowoczesnym gabinetem dermatoskopowym, w którym wydzielono część diagnostyczną ze specjalistyczną aparaturą do badania nowotworów skóry. Jest to m.in. mikroskop konfokalny, dermatoskop cyfrowy i USG. Sprzęt został zakupiony ze środków unijnych i ministerialnych. W sumie koszt nowego „unitu” to 1 milion 275 tys. zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego