W czwartek 1 lipca w Auli Głównej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja otwartego rezonansu magnetycznego.

– Jego otwarta konstrukcja, natężenie pola 0.4 T, nowoczesne oprogramowanie zawierające sekwencje diagnostyczne do tej pory charakterystyczne tylko dla aparatów MR wysokopolowych oraz komplet cewek odbiorczych sprawiają, że jest to jedyny taki aparat MR w Europie – tłumaczy prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, planowany do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Szpital podkreśla, że beneficjentami nowego urządzenia będą przede wszystkim pacjenci cierpiący na klaustrofobię czy nadmierną otyłość.

- Dostęp do pacjenta jest nieporównywalnie lepszy niż w przypadku innych, starszych modeli tego typu urządzeń – wyjaśniał prof. Tadeusz Popiela. - Otwarte gantry, oparte na jednej kolumnie pozwala na ciągły kontakt wzrokowy z pacjentem podczas badania, a również co istotne dla komfortu aparat jest cichy – nie wymaga zakładania stoperów czy słuchawek wygłuszających – dodał.

Warto wspomnieć również, że ten typ rezonansu to aparat z magnesem stałym, który nie potrzebuje ciekłego helu do schładzania magnesu. Nie potrzebuje równie wody lodowej do chłodzenia gradientów. To – oraz niskie zużycie energii elektrycznej – czyni go niezwykle ekonomicznym w użytkowaniu.

Otwarty rezonans magnetyczny już przyjmuje pacjentów, rejestracja odbywa się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej NSSU.


Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie