Do 6 września dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych w Krakowie mogą zgłosić chęć udziału w miejskim programie zdrowotnym „Postaw się!”, którego celem jest wczesne wykrywanie i leczenie wad postawy oraz innych dysfunkcji układu ruchu.

W maju tego roku Miasto Kraków zawarło z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Postaw się! – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” (w ramach RPO). Projekt ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie i leczenie m.in. skolioz, a także wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji.

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że program będzie realizowany od września 2019 r. do września 2021 r. przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Realizacja projektu będzie podzielona na trzy etapy. W pierwszym lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii układu ruchu przeprowadzą badania przesiewowe uczniów. Dzieci z wadami postawy lub skoliozą będą kwalifikowane do drugiego etapu – działań korekcyjno-rehabilitacyjnych.

Działania korekcyjno-rehabilitacyjne będą obejmować gimnastykę korekcyjną oraz indywidualne zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne prowadzone pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego. Jeśli wystąpi taka potrzeba, lekarz ponownie przeprowadzi badanie dziecka w celu poszerzenia diagnostyki.

Trzeci element programu to zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych (prelekcje, instruktaże, materiały edukacyjne). Ze specjalnych szkoleń skorzystają też pielęgniarki i higienistki szkolne prowadzące gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół.

W projekcie może wziąć udział łącznie 90 krakowskich samorządowych szkół podstawowych.


Źródło: Urząd Miasta Krakowa