Dzięki postępowi medycyny możliwe jest uwolnienie się od objawów łuszczycy i uzyskanie czystej skóry. Jednak osiągnięcie satysfakcjonujących wyników leczenia zależy również od pacjentów – od ich otwartości na chorobę, inicjatywy w zakresie wyboru optymalnej terapii i wiążącej się z tym partnerskiej rozmowy z lekarzem prowadzącym. W odpowiedzi na te potrzeby powstała kampania edukacyjna „Czysta Sytuacja”.

Jak wynika z internetowej ankiety przeprowadzonej w ramach kampanii „Czysta Sytuacja” wśród 191 chorych z łuszczycą, co trzeci pacjent jest średnio zadowolony z wyników swojego leczenia i również co trzeci jest niezadowolony lub bardzo niezadowolony. Choć połowa ankietowanych (49%) uważa, że w terapii łuszczycy możliwe jest całkowite ustąpienie skórnych zmian chorobowych, to 34% zadeklarowało, że nie wychodziło do lekarza z inicjatywą, by porozmawiać o swoim leczeniu, np. o tym, by zamienić je na bardziej skuteczne. Jednocześnie co drugi pacjent (49%) przyznał, że nie ufa swojemu lekarzowi prowadzącemu.

– To niepokojące dane, ponieważ ścisła i dobra współpraca pacjenta z lekarzem jest niezwykle ważnym elementem powodzenia terapii łuszczycy. Wiem to z własnego doświadczenia – tłumaczy Dagmara Samselska. – Zachorowałam na łuszczycę w wieku 28 lat. Od początku lekarz prowadzący wszystko bardzo cierpliwie mi tłumaczył, dlatego obdarzyłam go olbrzymim zaufaniem i stosowałam się do wszystkich jego zaleceń. W rezultacie z jego pomocą udało mi się uzyskać wieloletnią remisję.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Na stronie kampanii CzystaSytucja.pl można obejrzeć filmy z historiami pacjentów, gdzie jest także miejsce na podzielenie się swoim doświadczeniem życia z łuszczycą. Aby wspomóc pacjentów, udostępniono tam również przewodnik, pomocny w przygotowaniu się do rozmowy z lekarzem. Może on być szczególnie przydatny w dobie COVID-19, kiedy dostęp do specjalistów jest utrudniony (53% ankietowanych pacjentów z łuszczycą przyznało, że w związku z pandemią dostęp do lekarza uległ zmianie).

– Ważne jest, aby pacjenci zrozumieli, że odgrywają kluczową rolę w leczeniu swojej choroby. Powinni czuć się na tyle pewnie, aby otwarcie i szczerze rozmawiać z lekarzem o wszystkich aspektach wpływu łuszczycy na ich życie, a także o tym, co chcą osiągnąć dzięki leczeniu. To lekarz powinien być najważniejszym źródłem informacji o chorobie, pacjent nie powinien się bać zadawać pytań i korzystać z wizyty – komentuje prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek, kierownik Kliniki Dermatologii WIM w Warszawie.


Źródło: informacja prasowa