Leki podawane pacjentom cierpiącym na ból w klatce piersiowej i nadciśnienie tętnicze mają związek z podwyższonym ryzykiem nagłego zatrzymania krążenia poza szpitalem.

Jak informuje Unijny Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS), badanie, w którym wykorzystano dane zebrane w ramach finansowanego ze środków UE projektu ESCAPE-NET, miało na celu sprawdzenie, czy powszechnie stosowana grupa leków – pochodnych dihydropirydyny – ma związek z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia. Uczeni przedstawili wyniki swoich badań podczas dorocznego kongresu stowarzyszenia EHRA (European Heart Rhythm Association), który odbył się w marcu tego roku.

Badacze skupili się na ocenie działania nifedypiny i amlodypiny, do czego wykorzystali dane z dwóch rejestrów: holenderskiego ARREST (Amsterdam Resuscitation Studies) oraz duńskiego DANCAR (Danish Cardiac Arrest Registry). W streszczeniu badania opublikowanym na stronie internetowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) podano, że badanie dotyczyło pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia spowodowanym niewydolnością serca w mechanizmie częstoskurczu komorowego / migotania komór.

Analiza danych wykazała, że przyjmowanie wysokiej dawki nifedypiny skutkowało większym prawdopodobieństwem wystąpienia pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały dihydropirydyn. Jak czytamy w streszczeniu: „Z analizy obu rejestrów wynika, że bieżące przyjmowanie wysokiej dawki nifedypiny (=60 mg/doba) wiązało się z wyższym ryzykiem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w porównaniu z pacjentami, którzy nie przyjmowali dihydropirydyn, przy czym w przypadku dawek niższych (<60 mg/doba) nie zaobserwowano podobnych skutków”. Uczeni ustalili ponadto, że dane z obu rejestrów wskazują na brak związku między podawaniem amlodypiny a wyższym ryzykiem wystąpienia pozaszpitalnego zatrzymania krążenia.

Uczeni zalecają ostrożność

Kierujący projektem ESCAPE-NET dr Hanno Tan, kardiolog, zacytowany w komunikacie prasowym ESC, zaznacza, że przed podjęciem jakichkolwiek działań przez lekarzy lub pacjentów potrzebne są dalsze badania potwierdzające uzyskane wnioski. „To badanie sugeruje, że wysoka dawka nifedypiny może zwiększać ryzyko nagłego zatrzymania krążenia spowodowanego śmiertelną w skutkach arytmią, podczas gdy amlodypina nie wykazuje takiego działania. Jeżeli te ustalenia znajdą potwierdzenie w innych badaniach, wówczas należałoby brać je pod uwagę podczas podejmowania decyzji o stosowaniu obu leków”.

Wyjątkowa baza danych

W ramach wciąż trwającego projektu ESCAPE-NET (European Sudden Cardiac Arrest network: towards Prevention, Education and NEw Treatment) połączono dane z największych europejskich badań kohortowych dotyczących NZK w jedną wspólną bazę danych zawierającą ponad 94 000 przypadków NZK. Jej głównym celem jest identyfikacja wielu różnych czynników, które mogą zwiększać ryzyko NZK u danej osoby. Są to między innymi czynniki środowiskowe, takie jak stres społeczno-ekonomiczny/psychospołeczny i zanieczyszczenie powietrza, czynniki genetyczne, takie jak historia chorób układu krążenia w rodzinie, a także czynniki nabyte, takie jak stosowanie leków czy styl życia.

Partnerzy projektu uważają, że tworzenie baz danych dotyczących profili DNA na podstawie prospektywnych badań kohortowych w zakresie NZK będzie korzystne dla przyszłych prac badawczych. Mają także nadzieję, że dzięki rozmaitym innowacyjnym rozwiązaniom poprawi się skuteczność medycyny spersonalizowanej. Projekt ESCAPE-NET zrzesza specjalistów w dziedzinie NZK – zarówno klinicystów, jak i uczonych – posiadających wzajemnie się uzupełniającą wiedzę fachową, która pozwala na tworzenie synergii umożliwiających kompleksowe zrozumienie problemu NZK w odniesieniu do ogółu populacji. Co więcej, uczeni zamierzają wykorzystać aplikacje na smartfony oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia skuteczności metod udzielania pierwszej pomocy.

Więcej informacji:
strona projektu ESCAPE-NET

© Unia Europejska, [2019] | źródło: CORDIS