30 polskich ekspertów opracowało szczegółowe zalecenia określające zasady postępowania terapeutycznego w stosunku do pacjenta z rozpoznaniem nadwagi lub otyłości w gabinecie lekarza rodzinnego.

Najnowsze wytyczne to efekt współpracy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zostały one przyjęte przez 7 towarzystw naukowych zajmujących się tematyką otyłości i otrzymały zielone światło do stosowania w gabinetach poz wydane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Opracowanie prezentuje 34 zalecenia związane z walką z otyłością u pacjentów dorosłych oraz 20 wytycznych związanych z postępowaniem u dzieci. Wytyczne nie tylko opisują problem terapeutyczny jakim jest nadwaga i otyłość, ale również zaznaczają rolę, jaką w diagnozowaniu i leczeniu nadwagi i otyłości odgrywają lekarze rodzinni.

W zaleceniach zaprezentowano czynniki ryzyka, kryteria rozpoznania, powikłania i korzyści z redukcji masy ciała, a także omówiono zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej otyłości w praktyce lekarza rodzinnego. Przedstawiono rekomendacje odnoszące się do metod postępowania w zakresie zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej, a także omówiono kwalifikowanie pacjenta przez lekarza rodzinnego do leczenia farmakologicznego, psychologicznego i operacyjnego.

Istotne miejsce w zaleceniach poświęcono nadwadze i otyłości w wieku rozwojowym. W dokumencie omówiono, analogicznie do postępowania u osób dorosłych, zagadnienia dotyczące rozpoznania, profilaktyki i leczenia otyłości u dzieci.


Źródło: www.portalemedyczne.pl