III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z X Kongresem Polonii Medycznej odbędzie się w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2019 r. Zaplanowano 22 sesje naukowe, zaproszono 90 prelegentów z całego świata oraz wielu wybitnych gości.

Uczestnicy Kongresu otrzymają 18 punktów edukacyjnych. W ramach Zjazdu przewidziano także wyjazdowe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, otwarcie niezwykłej wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku „Historia Samorządów Lekarskich w Rzeczypospolitej” oraz ciekawą konferencję satelitarną w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku „Odrodzenie samorządu lekarskiego na tle wydarzeń 1989 roku”.

Podczas wydarzenia zainaugurowana zostanie „Polsko-polonijna grupa współpracy” – inicjatywa, która będzie łączyć polskich lekarzy naukowców z całego świata, którzy chcą tworzyć międzynarodowe projekty badawcze. Celem grupy będzie również promocja polsko-polonijnej współpracy w dziedzinie podyplomowego kształcenia lekarzy.

Organizatorzy zaplanowali także koncert Leszka Możdżera, koncert organowy po inauguracyjnej mszy św. w Katedrze w Oliwie, wystawę malarstwa, rzeźby i fotografii lekarzy polskich z całego świata w foyer Filharmonii, koncerty chórów lekarskich w Centrum św. Jana w Gdańsku oraz wycieczki fakultatywne z przewodnikami.

Na podstawie uchwały XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z marca 2019 r. wszyscy lekarze i lekarze dentyści z Okręgowej Izby Lekarskiej z Gdańsku są zaproszeni na to wydarzenie na preferencyjnych warunkach.

Aby uczestniczyć w Kongresie należy:

  • zarejestrować się na kongrespoloniimedycznej.com.pl
  • uiścić poprzez stronę internetową obniżoną opłatę kongresową w wysokości 800 złotych. Uprawnia ona do otrzymania materiałów kongresowych, uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach, korzystania z kateringu i wszelkich atrakcji związanych z Kongresem.

Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny