Liczba pacjentów z niewydolnością serca na świecie prawie się podwoiła, z 33,5 miliona w 1990 roku do 64,3 miliona w 2017 roku. Tak wynika z badania opublikowanego w European Journal of Preventive Cardiology, czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Nasze badanie podważa powszechny pogląd, że choroby serca są w pełni kontrolowane” - powiedział autor badania, dr Nicola Bragazzi z York University w Toronto, Kanada. „Pomimo postępów i osiągnięć, globalne obciążenie związane z niewydolnością serca znacznie rośnie”.

W analizie wykorzystano dane z Global Burden of Disease Study w celu zbadania obciążenia i przyczyn niewydolności serca w latach 1990-2017 w 195 krajach i terytoriach. Współczynnik rozpowszechnienia standaryzowany według wieku wykazywał powolną tendencję spadkową, co sugeruje, że za większość wzrostu rozpowszechnienia odpowiada starzenie się populacji i wzrost.

Badanie ujawniło duże różnice między regionami świata. Naukowcy wykorzystali indeks społeczno-demograficzny (SDI), aby podzielić 195 krajów i terytoriów na pięć grup według stanu rozwoju: niski, niski-średni, średni, wysoki-średni i wysoki SDI. Między 1990 a 2017 rokiem standaryzowany względem wieku wskaźnik częstości występowania niewydolności serca spadł o 20,3% w krajach z wysokim SDI, ale wzrósł w krajach o niskim i średnim SDI.

Autorzy stwierdzili, że rosnąca częstość występowania niewydolności serca w krajach o niskim i średnim SDI „jest spowodowana wzrostem czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, palenie i inne niezdrowe style życia”.

Prawie połowa globalnego wzrostu liczby pacjentów z niewydolnością serca w latach 1990-2017 miała miejsce w Chinach (29,9%) i Indiach (16,6%). Dr Bragazzi powiedział: „Prawdopodobnym wyjaśnieniem jest wzajemne oddziaływanie czynników, takich jak wzrost liczby ludności, niezdrowe zachowania, w tym palenie i zanieczyszczenie powietrza”.

Objawy niewydolności serca mogą powodować osłabienie. Duszność, zmęczenie i zatrzymanie płynów mogą ograniczać zdolność pacjentów do chodzenia, stania, pracy lub dbania o siebie. Badanie wykazało, że liczba lat życia z niepełnosprawnością spowodowaną niewydolnością serca podwoiła się na całym świecie od 1900 r., podczas gdy wskaźnik standaryzowany względem wieku pozostał stabilny.

Wystąpiły duże różnice w niepełnosprawności według kategorii SDI. W krajach o wysokim SDI zaobserwowano duży spadek standaryzowanego wiekiem wskaźnika lat przeżywanych z niepełnosprawnością - co autorzy przypisali lepszej profilaktyce i leczeniu niewydolności serca. Po początkowym wzroście w krajach o wysokim i średnim SDI, wskaźniki zaczęły spadać w 2010 r. Jednak w krajach o niskim i średnim SDI wskaźnik stale się pogarszał

Autorzy stwierdzili: „W krajach o niskim i średnim dochodzie przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia, w tym zdrowej diety, aktywności fizycznej i rzucania palenia, było raczej słabe”. Dodali, że cztery podstawowe leki sercowo-naczyniowe (aspiryna, beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny i statyny) są ogólnie niedostępne lub niedostępne dla wielu populacji w krajach o niskich i średnich dochodach. „W tych krajach pilnie potrzebne są bardziej ukierunkowane strategie mające na celu modyfikację wielu czynników ryzyka i poprawę dostępności i przystępności opieki medycznej w przypadku niewydolności serca” - stwierdzili autorzy.

Choroba niedokrwienna serca, choroba nadciśnieniowa serca i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to trzy główne przyczyny niewydolności serca, odpowiadające za prawie trzy czwarte częstości występowania standaryzowanych względem wieku. Występowały różnice regionalne - na przykład POChP była główną przyczyną niewydolności serca w Azji Południowej i Azji Wschodniej, gdzie przyczyną są palenie i zanieczyszczenie powietrza.

Dr Bragazzi powiedział: „Niewydolność serca jest globalnym problemem zdrowia publicznego. Pracownicy służby zdrowia i decydenci mogą wykorzystywać dane przedstawione w tym badaniu do projektowania interwencji w celu zapobiegania i leczenia niewydolności serca w ich krajach. Ponadto potrzebne są kampanie edukacyjne, aby zwiększyć świadomość znaczenia zdrowego stylu życia ”.

Źródło: sciencedaily.com