W Pracowni Hemodynamiki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Poliki w Łodzi odbył się wyjątkowy zabieg. Po raz pierwszy w Polsce wykonano kardioneuroablację u dziecka z napadowym blokiem serca.

Wymagającą niezwykłej precyzji procedurę przeprowadził prof. Sebastian Stec, współpracujący z Kliniką Kardiologii ICZMP.

12-letni pacjent, który przez 10 lat miał wszczepiony rozrusznik serca, nie będzie go dłużej potrzebował. Chłopiec dziękuje lekarzom, którzy się nim opiekowali. Zapowiada, że w wakacje spełni swoje marzenie o wyjedzie na obóz windsurfinowy.

Źródło: ICZMP