Studenci medycyny, a także pielęgniarstwa i położnictwa odebrali w poniedziałek w Zielonej Górze symboliczne zaświadczenia o przyznaniu stypendiów wypłacanych przez samorząd woj. lubuskiego – poinformował urząd marszałkowski.

Otrzyma je w tym roku akademickim 50 studentów medycyny i 30 studentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy zadeklarowali podjęcie pracy w lubuskich szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia.

"To wydarzenie ważne dla naszego regionu. Stypendia dla kierunku lekarskiego przyznajemy po raz trzeci. W naborze wpłynęło bardzo dużo wniosków, coraz więcej zgłoszeń napływa spoza naszego regionu. To pozytywne informacje. W tym roku debiutujemy ze stypendiami dla pielęgniarek i położnych" – powiedziała podczas uroczystości marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Studenci pielęgniarstwa otrzymają 1,2 tys. zł miesięcznie, a studenci medycyny 2 tys. zł przez cały rok akademicki 2019/2020. W budżecie województwa na wsparcie dla przyszłych lekarzy zapisano 900 tys. zł, a na stypendia pielęgniarsko-położnicze 324 tys. zł.

Jednym z głównych warunków uzyskania tej pomocy finansowanej jest zadeklarowanie pracy w woj. lubuskim. W tym celu studenci zawierają z samorządem regionu umowę.

"Stypendium należy odpracować, należy zatrudnić się w naszych lubuskich szpitalach. Nie stanowi to problemu, studenci wybierają nasze szpitale na staże jeszcze w trakcie studiów. Tworzymy coraz lepsze warunki do realizacji również w zakresie specjalizacji medycznych" – zaznaczyła Polak.

W naborze na stypendia lekarskie wpłynęło 97 wniosków. Ze wsparcia skorzysta 50 studentów z Lubuskiego (39), Wielkopolskiego (4), Podkarpackiego (2), Mazowieckiego (2) i po jednej osobie ze Świętokrzyskiego, Małopolskiego i Dolnośląskiego.

O stypendia dla pielęgniarek i położonych ubiegło się 89 osób, a do programu zakwalifikowano 30 z nich.

W obu programach stypendialnych nie ma wymogu, aby studenci wnioskujący o pomoc finansową kształcili się w woj. lubuskim.

Głównym celem obu programów stypendialnych realizowanych przez samorząd regionu jest poprawa zaplecza kadrowego służby zdrowia w woj. lubuskim, a przede wszystkim szpitali, w których brakuje lekarzy, pielęgniarek i położonych. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Marcin Rynkiewicz