Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II od ośmiu lat realizuje Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia wśród mieszkańców regionu. Dzięki podpisanej umowie pomiędzy szpitalem a samorządem województwa, opiewającej na kwotę blisko 700 tys. zł, będzie można zrealizować szereg działań profilaktycznych i zajęć edukacyjnych mających na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Małopolski.

- Jedną z form zachowania dobrego stanu zdrowia jest profilaktyka. W grupie 5 programów profilaktycznych, które prowadzimy, kluczowe miejsce zajmuje program kardiologiczny. Realizacja przedsięwzięcia pozwala nam poprawiać alarmujące statystyki dotyczące chorób układu krążenia w naszym regionie – mówi Marta Malec-Lech, odpowiedzialna w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia. Po czym dodaje: - Z programu kardiologicznego w latach 2012-2019 skorzystało prawie 18 tys. osób. Do tej pory samorząd przeznaczył na ten cel nieco ponad 5 mln zł. Ale na tym nie poprzestajemy. Kolejne środki, jakie przekażemy w tym roku, to 700 tys. zł na konkretne prozdrowotne działania.

Program zdrowotny jest realizowany nieprzerwanie od 2012 roku. Jego głównym celem jest zmniejszenie umieralności i zachorowalności na choroby układu krążenia mieszkańców regionu. Jest on skierowany do pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i oddziałów kardiologicznych, u których stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

>>>ZOBACZ TEŻ: Śląskie: Ponad 10 mln zł na rehabilitację kardiologiczną

W ramach programu pacjenci są poddawani badaniom przesiewowym, w skład których wchodzi: pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu pasa, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie laboratoryjne: poziom lipidogramu i glukozy. Przeprowadzana jest także ocena ryzyka wg SCORE oraz porada specjalistyczna. Następnie pacjenci uczestniczą w profilaktycznych szkoleniach edukacyjnych, a część z nich bierze udział w prowadzonej przez specjalistów medycznych edukacji telefonicznej, celem pogłębienia wiedzy i utrwalenia zdrowych nawyków.

Do pracowników i uczniów szkół podstawowych z klas 7 i 8 skierowane są szkolenia edukacyjne, podczas których przekazywana jest wiedza o czynnikach ryzyka związanych z chorobami układu krążenia. W trakcie spotkań uczestnicy są motywowani do zmiany nawyków żywieniowych, a także swojego stylu życia, na ten bardziej prozdrowotny.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w bezpłatnym programie Gabinet drWidget?

W ostatnich ośmiu latach programem objęto 17 965 mieszkańców Małopolski. W 2020 roku liczba ta wzrośnie o kolejnych 2510 uczestników. Przedsięwzięcie koordynuje Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Podolca – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

W 2020 roku, dzięki podpisanej umowie, program będzie kontynuowany, a swoim zasięgiem obejmie minimum 1310 pacjentów POZ i oddziałów kardiologicznych. Zaplanowano przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla co najmniej 800 uczniów szkół podstawowych, a także wykładów edukacyjnych dla 400 dorosłych w zakładach pracy. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeszkoloni kolejni nauczyciele prewencji – edukatorzy zdrowia, a także zostanie zrealizowana kampania edukacyjno-społeczna w lokalnych mediach.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego