Urząd Marszałkowski w Warszawie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, Stowarzyszenie Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny zawarły porozumienie o współpracy.

Wspólnym celem sygnatariuszy porozumienia jest promowanie wśród mieszkańców Mazowsza idei dawstwa narządów od żywych i zmarłych dawców, m.in. poprzez współorganizację szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących donacji oraz organizację szeregu inicjatyw dotyczących dawstwa i transplantacji.

W ubiegłym roku wykonano w Polsce 1556 przeszczepień narządów u 1508 biorców. Nie jest to liczba wystarczająca w stosunku do potrzeb. Pod koniec 2015 r. na liście oczekujących na nowe organy było ponad 1,7 tys. pacjentów. Popularyzacja idei dawstwa ma przyczynić się do zwiększenia liczby przeszczepień od żywych i zmarłych dawców, a przez to do poprawy życia chorych cierpiących na przewlekłe choroby.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego