Dwudniowa Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, organizowana w ramach Projektu STREAM, rozpocznie się dziś w Warszawie. Będzie to okazja dla naukowców z całej Europy, by zaprezentować wyniki swoich badań i poszerzyć swoją wiedzę w tej intensywnie rozwijającej się dziedzinie badań.

Podczas pierwszego dnia spotkania młodzi naukowcy z europejskich ośrodków badawczych zaprezentują prowadzone przez siebie projekty. Na drugi dzień przewidziano prezentacje badaczy z wiodących europejskich i amerykańskich ośrodków naukowych, takich jak: Andreas Hadjinicolaou (University of Oxford, Wielka Brytania), Karl-Johan Malmberg (Oslo universitetssykehus, Norwegia), Yupo Ma (Stony Brook University, Nowy Jork, USA), Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Marcin Okroj (Gdański Uniwersytet Medyczny), Dimitar Efremov (Centro Internazionale per l’Ingegneria Genetica e Biotecnologica, Triest, Włochy) i Dinis Calado (Francis Crick Institute, Londyn, Wielka Brytania).

Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii jest organizowana w ramach Projektu STREAM (Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology). Jest on koordynowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który aspiruje do roli jednego z najlepszych uniwersytetów zajmujących się immunoonkologią w Europie Środkowej i Wschodniej. Immunoonkologia stanowi obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin badań biologicznych i medycznych.

Projekt STREAM ma umożliwić współpracę najlepszych europejskich ośrodków badawczych, które w profesjonalny sposób łączą doświadczenie naukowe i innowacyjne podejście w dziedzinie immunonkologii, a ostatecznie - doprowadzić do utworzenia międzynarodowego, długoterminowego, strategicznego partnerstwa z WUM.

Podczas trwania projektu zespoły badawcze pod kierownictwem wybitnych naukowców będą pracować m.in. nad następującymi zagadnieniami: terapie i strategie przeciwnowotworowe, mające na celu poprawę odpowiedzi immunologicznej organizmu wobec komórek nowotworowych; udoskonalenie i personalizacja terapii z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych; zrozumienie funkcji poszczególnych enzymów antyoksydacyjnych w przeżyciu i wzroście komórek, oporności komórek guza na chemioterapię oraz unikaniu przez komórki nowotworowe działania układu odpornościowego; rola enzymów antyoksydacyjnych oraz ich interakcji ze szlakami sygnalizacji w nowotworowych limfocytach B i opracowanie nowych strategii terapeutycznych w leczeniu nowotworów wywodzących się z limfocytów B.

Projekt jest realizowany od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii jest jednym z jego elementów. Poza tym zaplanowano warsztaty naukowe oraz wizyty twinningowe.

Uczestniczący w projekcie naukowcy z WUM liczą, że jego skala oraz innowacyjny charakter pozwolą osiągnąć nowy poziom doskonałości przez uczelnię, a to z kolei przyczyni się do dobrobytu społeczeństwa i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i UE.

Więcej informacji na temat projektu STREAM można znaleźć na stronie internetowej - http://stream.wum.edu.pl/pl/wydarzenia/szkola-letnia oraz na profilu wydarzenia na Facebooku - https://www.facebook.com/events/772717402859025/.

Patronat medialny nad letnią szkołą immunoonkologii objął serwis PAP - Nauka w Polsce.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl