W poniedziałek, 11 maja br. Wojewoda Katarzyna Osos spotkała się z władzami Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz szefostwem Szpitala Międzyrzeckiego i władzami powiatu międzyrzeckiego. Głównym tematem spotkania była sytuacja finansowa, w jakiej znajduję się szpital, a w szczególności finansowanie pediatrii. Przez 4 miesiące tego roku szpital zrealizował już połowę kontraktu.

Na spotkaniu ze starostą Grzegorzem Gabryelskim i wicestarostą Rafałem Mikułą oraz Prezesem Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Kamilem Jakubowskim omówiono szczegółowo aktualną sytuację finansową, w jakiej znajduje oddział pediatrii i sytuacji w międzyrzeckim szpitalu

O zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych dla dzieci Wojewoda Katarzyna Osos tego samego dnia rozmawiała również z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze Stanisławem Łobaczem oraz Piotrem Bromberem, Zastępcą Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

15 maja przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Zarządu Województwa, władze NFZ oraz prezesi i ordynatorzy szpitali w regionie, w których działają oddziały pediatryczne rozmawiali w Zielonej Górze o sytuacji pediatrii.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii Tomasz Jarmoliński omówił sytuację pediatrii w regionie i zaproponował, aby oddział NFZ w ciągu roku, niezależnie od finansowania świadczeń na rzecz dzieci w oddziałach pediatrycznych organizował również konkursy na świadczenia specjalistyczne z zakresu pediatrii. Zdaniem Małgorzaty Urbańskiej – Kosińskiej, Kierownika Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. takie rozwiązanie poprawiłoby nie tylko finansowanie oddziałów, ale zapewniłoby tworzenie odpowiednich centrów leczenia w naszym regionie.

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Stanisław Łobacz zaproponował, aby Konsultant Wojewódzki Tomasz Jarmoliński opracował swoje propozycje w tej sprawie i złożył do oddziału NFZ.

- Dobro dzieci jest dla nas najwyższym celem – podkreśliła opinię lekarzy Kazimiera Kucharska – Barczyk Zastępca Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.


Źródło:  lubuskie.uw.gov.pl