Planowa operacja przepukliny brzusznej jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii ogólnej, a proteza ze sztucznej siatki jest często stosowana w celu wzmocnienia osłabionych powłok brzusznych. Takie operacje stanowią co najmniej połowię zabiegów na przepuklinach brzusznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. U pacjentów poddawanych operacjom przepukliny brzusznej, korzystanie z siatek w celu wzmocnienia naprawy wiązało się z mniejszym ryzykiem wystąpienia nawrotu przepukliny w ciągu 5 lat w porównaniu z zabiegami, gdzie siatka nie była używana. Jednak według ostatnich badań w długoterminowej obserwacji korzyści przypadające ze stosowania siatek są częściowo zniwelowane przez powikłania związane z ich użyciem. Pracę na ten temat opublikowano online na łamach JAMA, a badanie zaprezentowano na American College of Surgeons Clinical Congress 2016.

Grupa duńskich naukowców przeprowadziła badania, które obejmowały 3 242 pacjentów z planowymi operacjami przepuklin brzusznych w czasie od stycznia 2007 do grudnia 2010 roku. Naukowcy porównali wyniki naprawy przepukliny z użyciem siatki wykonywane zarówno przez otwarty brzuch jak i laparoskopowo z laparotomią (operacją klasyczną na otwartym brzuchu) bez użycia siatki.

Spośród ochotników badania (średnia wieku 59 lat, 53% stanowiły kobiety), 1119 przeszło otwartą operację przepukliny brzusznej z użyciem siatki (35%), 366 miało laparotomię bez użycia siatki (11%), a 1757 miało laparoskopię z użyciem sztucznej siatki (54%). Mediana obserwacji po laparotomii z siatką wynosiła 59 miesięcy, po laparotomii bez siatki 62 miesiące, a po laparoskopii z użyciem siatki 61 miesięcy. Naukowcy odkryli, że ryzyko reoperacji nawracających przepuklin brzusznych było niższe u pacjentów po laparotomii z użyciem siatki (12%) oraz u pacjentów po laparoskopii z użyciem siatki (10,6%) w porównaniu z zabiegami bez użycia siatki (17,1%).

Na przestrzeni całego okresu obserwacyjnego odnotowano coraz większą liczbę powikłań związanych z użyciem siatki (takich jak niedrożność jelit, perforacja jelit, krwawienia, późne ropnie), zarówno dla operacji otwartych jak i laparoskopowych. Po 5 latach obserwacji, skumulowana częstość występowania powikłań związanych z użyciem siatki wynosiła 5,6% dla pacjentów poddanych laparotomii i 3,7% w przypadku pacjentów, którzy przeszli laparoskopię. Długoterminowe powikłania związane z zabiegami u pacjentów po pierwotnej operacji otwartej bez siatki stanowiły 0,8%.

"Implantacja siatki zapobiega konieczności późniejszej reoperacji u stosunkowo niewielu pacjentów, co sugeruje, że korzyści związane ze stosowaniem siatki są częściowo skompensowane długoterminowymi powikłaniami związanymi z ich wykorzystaniem. Jednakże tę obserwację należy interpretować ostrożnie, ponieważ istnieje ryzyko nadinterpretacji. Większe, bardziej skomplikowane przepukliny mogą być naprawiane z zastosowaniem siatki, a małe, proste przepukliny z małym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań długoterminowych powinny być operowane bez sztucznej siatki", piszą autorzy.

"Niniejsze badanie wskazuje na konieczność oceny długoterminowego bezpieczeństwa zabiegów przed podjęciem ostatecznych wniosków na temat ich korzyści. Dlatego takie zabiegi wymagają dokładnego dokumentowania."


Więcej: sciencedaily.com