Mamy dobry klimat dla lubuskiej ochrony zdrowia. Przekazujemy dziś 21,5 mln zł w ramach dotacji dla szpitali – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podpisując umowy z lubuskimi placówkami zdrowia. Wsparcie otrzymały szpitale w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Nowym Dworku, a także Uniwersytet Zielonogórski na funkcjonowanie kierunku lekarskiego i Stacje Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansów.

Szpital Uniwersytecki i jego wielkie inwestycje

Największa dotacja trafi do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. – Szpital buduje Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i największy zakres inwestycji przypada właśnie na ten rok. Stąd dotacja w wysokości ponad blisko 10 mln zł. Gołym okiem widać jak Centrum rośnie. Prowadzone są też prace wewnętrzne. Do października zakończą się prace budowlane. Zostaną nam dwa kwartały, żeby wyposażyć centrum i zatrudnić personel, a na końcu przyjąć pacjentów – wyjaśnił prezes lecznicy dr Marek Działoszyński. To jednak nie jedyna ważna inwestycja w tej jednostce. Szpital jest także w trakcie modernizacji budynku onkologii (wartość 2 mln zł).

- To inwestycja bardzo oczekiwana. Poprawa warunków hospitalizacji i infrastruktury to jeden z naszych priorytetów zarówno w Strategii Ochrony Zdrowia, jak Strategii Rozwoju Regionu – podkreślała marszałek Polak.

– To inwestycja niezwykle ważna dla ciężko chorych pacjentów onkologicznych. Warunki, do tej pory były bardzo trudne, ale to wszystko powoli się zmienia. Już w sobotę, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem zaprezentujemy wyremontowany parter na tzw. chemię dzienną – wyjaśnił prezes. Szpital zmienia także swoje oblicze, poprzez realizację projektu termomodernizacji o wartości ponad 50 mln zł. – Obecnie przechodzimy z fazy podpisania umów, do fazy poprojektowej. Przystępujemy do prac wykonawczych. W 2023 roku oblicze szpitala będzie całkowicie zmienione i pozwoli nam oszczędzać energię. To będzie właściwie inny szpital – podkreślał M. Działoszyński.

Inwestycje w młodych lekarzy

Dzięki szpitalowi zyskuje także Uniwersytet Zielonogórski. Na jego konto wpłynie 3 mln zł. To już kolejna - piąta dotacja dla uczelni w tej wysokości z przeznaczeniem na funkcjonowanie kierunku lekarskiego. - Oprócz tego wspieramy również studentów medycyny, przyznając stypendia, na które przeznaczamy 1 mln zł rocznie oraz pielęgniarki - 350 tys. zł rocznie – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Obecnie na kierunku medycznym rozpoczął się piąty rok kształcenia. Medycynę na UZ studiuje ok. 500 osób. Za rok uczelnię opuszczą pierwsi absolwenci. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nich zostanie w Lubuskiem. Ok 20 proc. studentów jest z Lubuskiego. Część na pewno zostanie, bo podpisała umowy stypendialne, ale chcielibyśmy żeby pozostali też zostali – mówił prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski. Zaznaczył jednocześnie, że dotacja samorządowa przeznaczana jest każdego roku na zasilenie kadrowe – zatrudnianie kolejnych specjalistów.

- Jak zaczynaliśmy mieliśmy 20. wykładowców z tytułem profesorskim, obecnie jest ich 130. Większość z nich jest zainteresowana współpracą z lubuskim szpitalami. Nie ma drugiego takiego województwa, gdzie tak duża liczba profesorów pojawiła się na etatach szpitala. To w naturalny sposób wzmacnia opiekę medyczną w regionie – zaznaczył.

Gorzowska lecznica się rozbudowuje

Kolejne pieniądze powędrowały także na konto drugiego największego w regionie szpitala w Gorzowie Wlkp.

- Szpital w ubiegłym roku oddał do użytku dwie kluczowe inwestycje: Ośrodek Radioterapii oraz bazę lotniczego pogotowia ratunkowego. To były jedne z najważniejszych inwestycji w ogóle w regionie lubuskim. Ale szpital nie próżnuje i rozbudowuje się o kolejne oddziały – Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych. Dziś podpisujemy umowę na dotację o wartości 5 mln zł, to nasz częściowy wkład do tego zadania – poinformowała marszałek Polak.

Za wsparcie dziękował prezes lecznicy Jerzy Ostrouch, który podkreślał, że między szpitalem a samorządem wojewódzkim jest dobry klimat do współpracy, w zakresie poprawy dostępności do ochrony zdrowia. - Nie dostrzegam go w przypadku finansowania świadczeń przez płatnika, czyli Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyceny procedur są na poziomie niegwarantującym należytej opieki zdrowotnej – podkreślał. Zaznaczył, że szpital potrzebuje jeszcze wielu inwestycji o łącznej szacowanej wartości 240 mln zł, a co za tym idzie zwiększenia kontraktu z NFZ z obecnych 300 mln zł do 600 mln zł. Część z tych życzeń uda się spełnić już w najbliższym czasie, ponieważ jak poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak, zakończyły się renegocjacje RPO Lubuskie 2020 z Komisją Europejską i w ich wyniku będą dodatkowe środki na ochronę zdrowia. – Szpital otrzyma dodatkową pulę na termomodernizację – poinformowała marszałek.

Wsparcie dla psychiatrii

Na wsparcie samorządowe mogą liczyć także pozostałe jednostki. 2 mln zł trafi do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Środki te, jak poinformowała Alicja Gulewicz – zastępca dyrektora jednostki, przeznaczone zostaną na modernizację apteki, izby przyjęć i poradni zdrowia psychicznego, a także poszerzenie przestrzeni o część terapeutyczną.

- Chciałabym pogratulować szpitalowi, który miał dobry rok dzięki otwarciu centrum psychiatrii i zamyka się na plusie 1,4 mln zł. To się do tej pory nie wydarzyło – poinformowała marszałek.

Dotację z samorządowych środków uzyskał także Ośrodek dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek. To 160 tys. zł na remont kotłowni.

- Dla nas jest to rzecz istotna, staramy się bowiem, aby ten ośrodek działał na odpowiednim poziomie. Jesteśmy największą tego typu placówką w Polsce, gdzie leczy się ok 240 pacjentów. Obecnie staramy się nadrabiać opóźnienie w zakresie modernizacji i warunków bytowych – mówił Andrzej Świder, dyrektor jednostki. Podziękował także za wsparcie inicjatywy utworzenia domu matki z dzieckiem.

- Problem leczenia uzależnień wśród kobiet jest bardzo istotny. Dziecko stanowi często przeszkodę w podjęciu decyzji o leczeniu uzależnienia. Więc ta inwestycja była dla nas bardzo istotna – dodał.

Będą kolejne pieniądze

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaznaczyła, że podpisane umowy to nie wszystko, co samorząd przeznacza w tym roku na ochronę zdrowia. - W budżecie mamy ponad 30 mln zł. Będziemy podpisywać kolejne umowy. Dwie już zostały parafowane. To 1 mln zł na zakup ambulansów dla Zielonej Góry i Gorzowa – wyjaśniła.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego