Minister zdrowia Marian Zembala wraz z ministrem administracji i cyfryzacji Andrzejem Halickim, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Jędrzejczykiem oraz wojewodami odwiedzili Zabrze, w ramach wizyt zatytułowanych „Polaków zdrowia portret własny 2015”. Minister zdrowia zaproponował przyjęcie modelu telekonsultacji opartego o doświadczenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Podczas spotkania minister Marian Zembala poinformował, że współpraca kilku resortów dała wymierne korzyści w postaci wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych w ochronie zdrowia. Dzięki telemedycynie można „dotrzeć do specjalisty, nawet, jeżeli jest się daleko od ośrodka referencyjnego”. Wzmacnia ona również pozycję lekarza rodzinnego, który w ten sposób może konsultować się ze specjalistami na odległość.

Tzw. model zabrzański był realizowany przez 1,5 roku w Zabrzu w formie pilotażu. Minister zdrowia zapewnił, że jest to rozwiązanie skuteczne, bezpieczne, dostępne i tanie. Aby pacjenci na tracili czasu na stanie w kolejce i mogli szybko otrzymać poradę, byli konsultowani przez łącze komputerowe. Specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca umawiali się z lekarzami rodzinnymi na łączenie w określonym dniu i w określonych godzinach. Lekarze z POZ rekrutowali pacjentów wymagających konsultacji, a specjaliści z Zabrza rozmawiali z nimi i zbierali dokładny wywiad, który jak przyznają, bez względu na to, czy pacjent jest w gabinecie, czy widziany jest przez komputer, przebiega tak samo. Wystarczy do tego komputery, kamerki internetowe oraz specjalny stetoskop.

Od września programy pilotażowe będą mogły być wdrażane w każdym województwie.

Minister Marian Zembala podkreślił, że prace nad upowszechnieniem telemedycyny w Polsce to wspólna inicjatywa m.in. resortów zdrowia, administracji i cyfryzacji oraz lekarzy rodzinnych.


Źródło: mz.gov.pl