W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących prac nad projektem założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym zapewnia, że wyodrębnienie budżetu powierzonego na dwa realizowane przez POZ zadania: badania diagnostyczne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nie spowoduje likwidacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Resort informuje, że projekt nie zmienia zasad kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów, a do lekarzy ginekologów nie są wymagane skierowania. Nie będzie także skutkował koniecznością zawierania umów przez lekarzy POZ z lekarzami specjalistami.

Ministerstwo przypomina także, że decyzje o sposobie leczenia danego pacjenta (zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób) podejmuje wyłącznie lekarz.

„Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej zmieni organizację POZ. Nowe regulacje określą rolę i miejsce podstawowej opieki w systemie ochrony zdrowia. Proponowane zmiany usprawnią funkcjonowanie POZ – tak aby opieka nad pacjentem była bardziej efektywna i na jak najwyższym poziomie. Pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do lekarza i pielęgniarki. Zgodnie z projektem założeń każdy pacjent będzie objęty podstawową opieką zdrowotną zapewnianą przez lekarza POZ współpracującego z pielęgniarkami POZ i położnymi POZ w ramach zespołu” - czytamy w komunikacie.

Zdaniem resortu zdrowia, zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował, opierając się na zasadach niezależności zawodowej swoich członków, określony będzie także podział środków na ich działania i wynagrodzenia. Zespół będzie mógł współdziałać z innymi specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetykiem, psychologiem).

„Dzięki zaproponowanym w projekcie rozwiązaniom poprawią się jakość i bezpieczeństwo świadczeń” - podsumowuje swój komunikat mnisterstwo.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia