Nowo wybudowany Szpital Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA w Nałęczowie jest od piątku otwarty dla pacjentów. Na uroczystej inauguracji obecny był m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Zadaniem tej części służby zdrowia zajmującej się finansowaniem, jest takie ułożenie finansowania opieki zdrowotnej, żeby to po prostu było efektywne. Dla pacjenta, dla systemu, dla całej Polski i dla wszystkich jej mieszkańców – powiedział wojewoda.

Przemysław Czarnek wypowiedział się także w sprawie promocji uzdrowiska Nałęczów. – To jest nasze zadanie na najbliższy czas. Chcę państwa zapewnić, że zdolności pana burmistrza w zakresie promocji Nałęczowa jako uzdrowiska i to uzdrowiska kardiologicznego będziemy wykorzystywać również w najbliższym czasie – stwierdził wojewoda.

W czasie uroczystość odbyła się także otwarta dyskusja z kardiologami i dyrektorami szpitali, po której zaproszono gości do zwiedzania obiektu i symbolicznego przecięcia wstęgi.

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA działa od 2006 r. Od początku 2007 r. wykonano tu ogółem ponad 16 tysięcy diagnostycznych zabiegów koronarografii i ponad 9 tysięcy zabiegów terapeutycznych angioplastyki wieńcowej. Od 2014 r. OKI IKARDIA rozszerzył swój zakres działalności na leczenie chorych z kolejnymi rodzajami chorób sercowych, z zastosowaniem nowoczesnych metod implantacji stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. Częstokroć były to zabiegi ratujące życie. Do tej pory wykonano ich blisko 500.

W tym roku ośrodek wprowadził „Innowacyjną metodę leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych”, który to projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nowo wybudowany obiekt Szpitala Kardiologii Inwazyjnej mieści w sobie między innymi oddział kardiologiczny i oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, nowoczesny blok operacyjny, pracownie radiologii zabiegowej, urządzeń wszczepialnych serca i elektrofizjologii, a także poradnię kardiologiczną.


Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie